1.

اهمیت دسترسی به انرژی‌های پاک محیط زیستی در کاهش خشونت علیه زنان

دوره 24، شماره 7، مهر 1401، صفحه 37-49
ولی اله نصیری؛ حسین ثریائی آذر؛ حجت سلیمی ترکمانی

2.

بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست

دوره 11، شماره 3، مهر 1388، صفحه 205-212
مریم پیری؛ ناصر قاسمی

3.

بررسی کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی ناظر بر آلودگی هوا در ایران

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 571-581
داریوش کریمی؛ نگین موسوی مدنی

4.

بررسی معضلات زیست محیطی- حقوقی شهرستان اسلامشهر

دوره 16، شماره 4، دی 1393، صفحه 147-163
ناصر قاسمی؛ ولی اله محمدی

5.

تاثیر رسانه ای جنبش دانشجویی دهه 60 بر شکل گیری اجلاس انسان و محیط زیست استهکلم 1972

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 45-52
سید عباس پورهاشمی؛ عارف واحد ناوان؛ نازنین بازغی

6.

تبیین و بررسی مقررات گذاری زیست محیطی در پرتو حقوق عمومی واجتماعی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 285-292
شیرین شیرازیان؛ سبحان طیبی؛ هدیه سادات میرترابی

7.

تبیین وضعیت حقوقی مدیریتی ناظر بر تولید و مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی

دوره 24، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 145-156
محمد مبینی فر؛ ناصر قاسمی؛ رضا ارجمندی

8.

تحلیلی بر نقش محور دوم دستور کار 21 در توسعه حقوق محیط زیست در ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 95-87
فرهاد دبیری؛ سید عباس پورهاشمی؛ فرناز سعید ارشادی

9.

تحلیل ملاحظات و چالش‌های حقوقی مدیریت بازیافت پساب

دوره 22، شماره 7، مهر 1399، صفحه 249-260
حسین شاکری؛ مصطفی تیزقدم غازانی؛ زهرا شاکری

10.

جایگاه حقوق محیط زیست درحقوق بین الملل جنگ

دوره 7، شماره 3 (10-پیاپی 21 )، مهر 1388، صفحه 3-9
پروین فرشچى؛ فرهاد دبیرى؛ مجید عباسپور؛ مهرداد ناظمى؛ ملینا اتحاد

11.

"حاکمیت قانون زیست محیطی" و نقش آن در اهداف توسعه پایدار؛با تاکید بر اعلامیه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در زمینه حاکمیت قانون زیست محیطی

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 25-38
سید عباس پورهاشمی؛ سید بهراد میرفخرایی

12.

حقوق محیط زیست از دیدگاه اسلام با روش نهادگرایی گفتمانی

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 59-74
ابراهیم یاقوتی

13.

مناسبات میان حقوق محیط زیست و بحران سیل؛ مورد پژوهی رویکرد تقنینی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران

دوره 24، شماره 7، مهر 1401، صفحه 25-35
علی مشهدی؛ علی بیاتی

14.

نقش ضمانت‌های حقوقی و کیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 115-127
شیرین شیرازیان؛ محمد شهپری

15.

نگرشی نوین به رابطه حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران (رویکردی به مفهوم حق-ادعا)

دوره 24، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 141-152
شهاب حایری اصفهانی؛ علی مشهدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب