1.

اندیشه‌ی علیت و نقش معرفتی حس در آن نزد ابن‌سینا

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، اسفند 1391، صفحه 59-77
فاطمه رمضانی

2.

پا به پای ارسطو به جستجوی دانش برین

دوره 1، پ شماره1(بهار 1383)، فروردین 1383، صفحه 37-52
پرویز ضیاء شهابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب