1.

از چیستی تا تعریف معماری

دوره 4، شماره 7، دی 1389، صفحه 75-86
ویدا تقوایی

2.

آموزه های بنیادین عقلانی گرایی انتقادی

دوره 7، شماره 1( پیاپی 17)، فروردین 1389، صفحه 33-55
مریم عسگرپورعلی؛ مجید اکبری

3.

حقیقت جسم در فلسفه ی شیخ اشراق و صدرالمتألهین

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، فروردین 1387، صفحه 147-167
مریم عاطفی؛ محمد سعیدی مهر

4.

رورتی و مسأله‌ی حقیقت و عینیت

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 22)، اسفند 1391، صفحه 79-101
نبی الله سلیمانی

5.

فوکو و نظریه دانش، قدرت و رژیم حقیقت

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، مهر 1388، صفحه 43-52
دکتر احمد بخشایش اردستانی

6.

مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش- با تبیین جایگاه «حقیقت» و «ایده»- در هنر و معماری غربی و اسلامی

دوره 9، شماره 23، آبان 1394، صفحه 37-46
نسیم اشرافی؛ محمد نقی زاده

7.

هستی شناسی مولانا

دوره 6، 1 (11 بهار وتابستان1391)، فروردین 1391، صفحه 53-77
حبیب بشیرپور؛ طاهره حاج ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب