1.

انسان‌شناسی از منظر کانت و ملاصدرا

دوره 15، شماره 34-پاییز و زمستان1397، اسفند 1397، صفحه 133-154

2.

بدن و ربط آن با افعال انسانی از منظر ملاصدرا

دوره 14، پاییز و زمستان1396، آذر 1396، صفحه 5-26

3.

تبیین فلسفی مسأله‌ی تسبیح موجودات از دیدگاه ملاصدرا

دوره 15، شماره 33 -بهار و تابستان 1397، شهریور 1397، صفحه 63-88

4.

تحلیل تطبیقی ادراک بدن‌مند نزد ملاصدرا و موریس مرلو-پونتی

دوره 16، شماره 36-پاییز و زمستان98، اسفند 1398، صفحه 22-5

5.

جایگاه حرکت در مراتب ادراکی فضاهای معماری، مبتنی بر نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

دوره 19، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 79-102
مهدی بنی‌اسدی باغمیرانی؛ سید بهشید حسینی؛ آزاده شاهچراغی

6.

حقیقت جسم در فلسفه ی شیخ اشراق و صدرالمتألهین

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 13)، فروردین 1387، صفحه 147-167
مریم عاطفی؛ محمد سعیدی مهر

7.

رابطه عواطف و معرفت از منظر ملاصدرا

دوره 10، شماره 1( پیاپی 23)، شهریور 1392، صفحه 27-52
نجف یزدانی؛ محمد سعیدی مهر؛ سید عباس ذهبی

8.

رهگیری اصول هستی‌شناختی ملاصدرا در نظریات انسان‌شناسی او

دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، اسفند 1399، صفحه 99-116
هاجر زارع؛ محمد سعیدی مهر؛ سید صدرالدین طاهری

9.

مقایسه ی نگرش ابن سینا و ملاصدرا درباره ی اتحاد عاقل و معقول

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 14)، مهر 1387، صفحه 65-84
منیره سید مظهری

10.

ملاک حقیقت از دیدگاه چالز پیرس و ویلیام جیمز و نقد آن با تکیه بر آراء ملاصدرا و استاد مطهری

دوره 11، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 149-179


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب