1.

ارائه برنامه ریزی یکپارچه محیط زیستی پسماند با استفاده از چارچوب نیروی محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ (DPSIR)، مطالعه موردی: کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1396
لعبت زبردست؛ امید حیدری؛ اسماعیل صالحی

2.

ارزیابی اثرات محیط زیستی محل پیشنهادی دفن پسماندهای جامد شهری، مطالعه موردی: شهر هیدج (استان زنجان)

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 107-121
یونس خسروی؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ میرعلی اصغر مختاری؛ خدیجه صالحی

3.

ارزیابی ریسک‌های HSE در فرآیند جمع‌آوری و انتقال مواد زاید جامد شهری (مطالعه موردی: شهرداری مناطق 5 و 22 تهران)

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 71-83
منوچهر امیدواری؛ مهسا افشاری بدرلو؛ فرزام بابایی

4.

ارزشیابی محیط‌زیستی محل دفن فعلی پسماندهای شهر سمنان براساس معیارهای مکان یابی محل های دفن

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 341-347
نیلوفر عابدین‌زاده؛ فاطمه قنبری

5.

بررسی آلودگی ناشی از شیرابه در محل دفن پسماندهای شهر رشت

دوره 18، شماره 4، دی 1395، صفحه 137-144
سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ فاطمه قنبری

6.

بررسی آلودگی ناشی از شیرابه، در محل دفن پسماندهای شهر رشت

دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تیر 1389، صفحه 29-34
مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ فاطمه قنبری

7.

بررسی تولید ورمی‌کمپوست توسط کرم خاکی ( Eisenia fetida) از پسماند میوه و تره‌بار

دوره 21، شماره 10، دی 1398، صفحه 175-184
مریم داغستانی؛ حسین نیکنام

8.

بررسی متغیرهای مدیریتی پسماندهای بیمارستانی از لحاظ انطباق با استاندارد ISO 14001

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 316-327
محمدصالح علی طالشی؛ فرهاد نژادکورکی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمدتقی قانعیان؛ سیده مهدیه نماینده

9.

بررسی و امکان‌سنجی روش‌های احیاء و پاک‌سازی خاکچال‌های قدیمی و رهاشده (مطالعه موردی: خاکچال بابا حیدر)

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 95-109
محمدصادق نیکنام؛ مهدی جلیلی قاضی زاده

10.

برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت پسماند شهر زاهدان به روش SWOT

دوره 18، شماره 3، مهر 1395، صفحه 149-164
حمیدرضا رخشانی‌نسب؛ خدیجه صفری

11.

تدابیر تنبیهی نظام حقوقی ایران در موضوع پسماندها (مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه)

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 95-106
سید هادی موسوی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد

12.

تولید بیوگاز با استفاده از فضولات شتر و پسماند گیاه پالایی در مناطق حاشیه کویر با استفاده از روش AHP فازی

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 91-102
امید محمد علیخان؛ شهرزاد خرم نژادیان

13.

شناسایی، طبقه‌بندی و مدیریت پسماند پالایشگاه نفت شیراز بر اساس RCRA

دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36)، مرداد 1392، صفحه 23-34
پروین ثابت اقلیدی؛ هادی زارعی؛ قاسمعلی عمرانی

14.

مدیریت اصولی پسماند در راستای توسعه پایدار با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی شهر پردیس)

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 285-296
سارا مشایخ؛ آزیتا بهبهانی نیا؛ شهرزاد خرم نژادیان

15.

مکانیابی جایگاه دفن پسماند در شهربندرعباس با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبیAHP))

دوره 10، شماره 2(21-پیاپی 32)، تیر 1391، صفحه 65-76
حمیده ثمری جهرمی؛ حسن حسین زاده اصل

16.

نقش و کاربرد اینترنت اشیا برای هوشمند سازی مدیریت پسماند های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402
محسن بیژن پور؛ رضا احتشام راثی؛ داوود قراخانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب