1.

اسطوره‌های آفرینش انسان در مصر و بین‌النهرین

دوره 8، 1 (15 بهار تابستان 1393)، مرداد 1393، صفحه 53-75
جواد فیروزی؛ سمیه حقیقت

2.

اکوتوریسم از منظر قرآن‌کریم

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 169-175
شیرین اقانجفی زاده

3.

بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری

دوره 10، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 15-26
محمدرضا سلیمانی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب

4.

بررسی اثر گروهی از آفت کش های شیمیایی مهم (ارگانوکلرین، ارگانوفسفات و کاربامات ) بر محیط زیست و انسان

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 69-78
غلامرضا سبزقبائی؛ مرضیه رئیسی

5.

بررسی تحلیلی ارتباط ویشنو با جهان و انسان در بستره ی متون مقدس هندویی

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402
مجتبی زروانی؛ نیلوفر سلمانی

6.

بررسی تطبیقی «معرفت» در عرفان اسلامی و عرفان گنوسی

دوره 8، 1 (15 بهار تابستان 1393)، مرداد 1393، صفحه 33-52
سید علی محمد سجادی؛ احمد خاتمی؛ فرشته جعفری

7.

بررسی نقش مولفه های بصری فرم بر ادراک و تاثیر آن بر ایجاد انگیزش در افراد

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 99-108
میترا فرجی؛ فاطمه ابراهیم زاده نوایی

8.

بررسی و تبیین شاخص‌های انسان فرهنگی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 15، شماره 51، اردیبهشت 1400، صفحه 21-43
مهدی اعمالی؛ روح‌الله جعفری

9.

پی‌جوییِ بارزه‌های شهر از منظر حافظ

دوره 3، شماره 5، دی 1388، صفحه 123-136
محمد نقی زاده

10.

تأثیر باور دینی در نحوه برخورد با محیط زیست

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 89-104
مریم رفیعا؛ نفیسه ساطع

11.

تبیین تحولات ژئوپلیتیکی رابطه انسان و محیط زیست(چشم‌انداز-ارائه راهکار)

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-16
یوسف زین العابدین عموقین؛ ریباز قربانی نژاد

12.

تبیین چارچوبی در جهت حضور طبیعت در معماری بر اساس نگرش سیستمی

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 157-173
مینو قره بگلو؛ لاله رشاد

13.

جایگاه وجودی انسان در فلسفه صدرایی و سنت فلسفی- جامعه شناسی پست مدرن

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 15)، فروردین 1388، صفحه 5-78
دکتر عباس گوهری؛ سید مهدی بیابانکی

14.

ژئوشیمی فلزات سنگین در محیط‌ های شهری

دوره 11، شماره 3(26-پیاپی 37)، مهر 1392، صفحه 13-26
رامین سلماسی

15.

ژئوشیمی فلزات سنگین در محیط‌‌های شهری

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 51-56
رامین سلماسی

16.

شناسایی ابعاد منابع انسانی متعادل از دیدگاه اسلام با رویکرد دلفی فازی

دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، فروردین 1392، صفحه 53-69
میر مهرداد پیدایی؛ نازنین پیله وری؛ صابر باقری

17.

غیاب معنادار انسان برای بیان امر الهی در بحران کرونای 2019: تحلیلی بر اساس پدیدارشناسی روح هگل

دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، اسفند 1399، صفحه 5-31
محبوبه اکبری ناصری؛ بهروز الیاسی

18.

فلسفه فرهنگ: خاستگاه و زمینه‌ها، دستاوردها و افق‌های پیش‌رو

دوره 11، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 5-36

19.

متون دینی زرتشتی و محیط زیست: نقش انسان در آبادانی زمین و طبیعت

دوره 10، 2 (20 پاییز و زمستان 1395)، مهر 1396، صفحه 111-131
پروانه عروج نیا؛ لیلا هوشنگی

20.

مروری بر نظریه های اجتماعی و مدیریت محیط زیست

دوره 8، شماره 1(12- پیاپی 23)، فروردین 1389، صفحه 3-11
ناصر محرم نژاد؛ مهناز تهرانی

21.

مطالعه تطبیقی بیع اسپرم در فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، 1 (19بهار و تابستان 1396)، آذر 1396، صفحه 149-186
ایوب شافعی پور؛ حسین نورالدینی

22.

مطالعه تطبیقی رابطه انسان و معماری از منظر زیبایی‌شناسی در دوره‌های کلاسیک، مدرن و پست‌مدرن

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 141-152
سمیه موسویان

23.

مفهوم ماهیت شهر و معرفی شاخصها و معیارهای سنجش آن در دوران معاصر

دوره 3، شماره 4، شهریور 1388، صفحه 15-26
نیما جهان بین

24.

مقایسه تاریخی منزلت انسان در قرآن کریم و مکتب اومانیسم

دوره 2، 3(73پاییز 1388)، مهر 1388، صفحه 129-143
بهروز رشیدی

25.

نقش عوامل جغرافیایی در رفتار انسان

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تیر 1387، صفحه 71-78
محمود صفری؛ حیدر لطفی؛ بایندر آتش پنجهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب