1.

ارزیابی اثرات زیست محیطی "خاکاب" کارخانه بازیافت نخاله‌های ساختمانی و عمرانی به روش ماتریس لئوپلد ایرانی در نرم افزار EIA+ (مطالعه موردی: کارخانه بازیافت گود آبعلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402
سالی صالحی؛ فرید غلامرضافهیمی؛ مسعود کیا دلیری؛ احمد توانا؛ کیوان صائب

2.

ارزیــابی اثـرات زیست محیطی استقـــرار کاربـری ها بر شاخص هـای کــمی و کیــفی رودخــانه ها

دوره 2، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 35-44
شیوا آجیلیان ممتاز

3.

ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات فولاد با استفاده از روش RIAM اصلاح شده، مطالعه موردی: فولاد تیام در استان گیلان

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 409-421
ساجده مدنی؛ سعید ملماسی؛ رویا نزاکتی اسماعیل زاده

4.

ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن بهداشتی – مهندسی پسماندهای شهری شهرستان سمنان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 105-117
نیلوفر عابدین زاده؛ مکرم روانبخش؛ طوبی عابدی

5.

ارزشیابی گزینه های توسعه در ارزیابی اثرات زیست محیطی به روش ارزشیابی چند معیاره مکانمند

دوره 9، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 73-84
پژمان رودگرمی؛ نعمت الله خراسانی؛ سیدمسعود منوری؛ جعفر نوری

6.

بررسی تطبیقی نظام حقوقی ارزیابی زیست محیطی راهبردی (SEA)درکشورهای مختلف جهان و مقایسه آن با ایران

دوره 14، شماره 2، تیر 1391، صفحه 115-122
بهنوش خوش منش زاده؛ سید مسعود منوری؛ فرهاد دبیری

7.

بررسی قوانین و مقرات پیشگیرانه از جمله ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشور ایران و چند کشور صنعتی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 95-110
فرهاد دبیری؛ مژده کیانی

8.

دستورالعمل ارزیابی اثرات زیس تمحیطی طرح های حمل و نقل ریلی

دوره 7، شماره 1(8-پیاپی 19)، فروردین 1388، صفحه 40-61
مجید عباس پور؛ عبدالرضا کرباسی؛ محمد صادق سخاو ت جو؛ محسن سعیدی؛ فاطمه زاهد

9.

دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های حمل و نقل ریلی

دوره 8، شماره 4(15-پیاپی 26)، دی 1389، صفحه 17-36
مجید عباس پور؛ عبدالرضا کرباسی؛ محمد صادق سخاوت جو؛ محسن سعیدی؛ فاطمه زاهد

10.

مدل‌سازی حریم زمین لغزش با مدیریت استراتژی در برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 23، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 113-129
زیبا بهشتی؛ علیرضا قراگوزلو؛ سید مسعود منوری؛ میر مسعود خیرخواه زرکش

11.

مقایسه روش‌های RIAM ساده و اصلاح شده‌ (مطالعه موردی: ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث کارخانجات فولاد تیام)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 45-59
ساجده مدنی؛ شمیم مقدمی؛ نیلوفر عابدین زاده؛ سعید ملماسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب