1.

ارائه مدل بهینه برای سامانه مدیریت پسماند شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر منطق فازی ( مطالعه موردی : شهر تهران)

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 27-40
منیره آهنی؛ رضا ارجمندی؛ حسن هویدی؛ جمال قدوسی؛ محمد رضا میری لواسانی

2.

ارزیابی گزینه‌های دفع نهایی پسماند جامد شهری با استفاده از تلفیق روش‌های ارزیابی چرخه عمر و تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 57-69
سمیه خان پوراقدم؛ مهدی قنبرزاده‌لک؛ مهرداد مهتدی؛ محمدرضا صبور

3.

بررسی میزان تاثیر آموزش های چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مدیریت پسماند...

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تیر 1392، صفحه 49-64
محمدمهدی مظاهری؛ حسین کرامتی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب