1.

بررسی جامعه شناختی تبلیغات رسانه ای (تلویزیون) و تاثیر آن بر مصرف کالاهای خانگی (تحقیقی در تهران 1394)

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مرداد 1398، صفحه 55-63
نرگس شادجو؛ باقر ساروخانی؛ مهرداد نوابخش

2.

بررسی رابطه علی توسعه فرهنگی و عوامل اجتماعی موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در میان جوانان (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 87-102
علی دارابی؛ مهدی مختارپور

3.

بررسی نظام تعرفه ای آب در کشورهای اروپایی در راستای استراتژی های مدیریت تقاضای آب

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تیر 1392، صفحه 65-75
عبدالرحیم رحیمی؛ رمضانعلی محمودی؛ مجید کلانتری؛ محمد داودآبادی؛ سید علی سید زاده

4.

تاثیر شهر نشینی بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در کشورهای در حال توسعه

دوره 23، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 25-36
یزدان نقدی؛ سهیلا کاغذیان؛ مریم لشکری زاده

5.

تحلیل تماتیک سبک زندگی در بازی رایانه‌ای سیمز

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 111-126
بهروز مینایی؛ محمدعلی سید حسینی

6.

عوامل مؤثر بر نگرش مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک در تهران

دوره 7، 2 (پیاپی 26)، مرداد 1393، صفحه 51-62

7.

مردم‌نگاری مخاطبان زن سریال ماهواره‌ای عمر گل لاله

دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، اسفند 1396، صفحه 83-101
سمانه مهرپرور

8.

مطالعه تطبیقی رابطه معماری، مصرف و فرهنگ در خانه های دو بافت قدیم و جدید شهر همدان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 35-48
سیما خزائیان؛ محسن نیازی؛ علی عمرانی پور

9.

مطالعه و بررسی روند دگرگونی مصرف کالاهای فرهنگی و علل و عوامل اجتماعی اثرگذار بر آن در بین گروه قومی کرد در چند دهه اخیر در استان کردستان (مطالعه موردی :خانواده‌های ساکن در شهر سنندج طی دو نسل 1392)

دوره 7، شماره 4، آذر 1394، صفحه 128-154
سیف اله سیف الهی؛ جمال ارشدی

10.

معادل‌سازی گیاهی سبد غذایی مطلوب برای جامعه ایرانی

دوره 20، تابستان 1402، تیر 1402، صفحه 17-27
مریم اکبرپور؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هادی ویسی؛ محمدرضا نظری

11.

نگرش نسبت به آب در بین زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 25-36
گوهر خاکسار مقدم؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا محبوبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب