1.

اثر تعدیلی مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه گذاری و عملکرد با تاکید بر عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 389-410
فرهاد فضیلت؛ هاشم ولی پور؛ شادی شاهوردیانی

2.

اجتناب مالیاتی و نظریه نمایندگی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 34، مهر 1396، صفحه 15-28
شکراله خواجوی؛ امیر سروستانی

3.

اعتباریابی ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی براساس نظریه نمایندگی

دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 69-84
امیر فیروزنیا؛ ایمان داداشی؛ حمیدرضا غلام نیا روشن

4.

رابطه بین ابعاد فرهنگی مدیران و سیاست تقسیم سود از منظر نمایندگی

دوره 7، 3(پیاپی 21)، مهر 1392، صفحه 95-115
فرزین رضایی؛ کاظم گلباغی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب