1.

ارائه الگوی اجرای خط مشی عمومی مبتنی بر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه های علوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401
سکینه اشرفی؛ علیرضا معطوفی؛ علی فرهادی محلی؛ مجتبی طبری

2.

ارائه مدلی برای ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنایع و معادن(مورد مطالعه: معادن و صنایع استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401
احسان شهسواری گوغری؛ محمد ضیاء الدینی؛ مصطفی هادوی نژاد؛ حمید تابلی

3.

ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان

دوره 2، شماره 4(پیاپی4زمستان1390)، بهمن 1390، صفحه 19-31
غلامرضا معمار زاده طهران؛ ناصر میر سپاسی؛ سودابه جلیلی

4.

شرایط و عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی در ایران

دوره 17، شماره 4 (پیاپی 67)، دی 1384، صفحه 71-80
غلامرضا معمارزاده؛ حبیب ا.. طاهرپور کلانتری

5.

شناسایی ابعاد اجرای خط مشی های کنترل آلودگی هوا

دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، خرداد 1398، صفحه 19-35
سید محمد مهدی پیغمبرزاده؛ سید مهدی الوانی

6.

شناسایی موانع اجرای خط مشی های عمومی در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 31-46
محمد علی بیاتی؛ سعید صیادی؛ ابراهیم گیوکی؛ سنجر سلاجقه؛ امین نیک پور

7.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل شکست اجرای خط مشی های بهداشت و ایمنی بر اساس تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن و با بکارگیری روش AHP و TOPSIS فازی (مورد مطالعه: صنایع و معادن استان کرمان)

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 47-63
احسان شهسواری گوغری؛ محمد ضیاء الدینی؛ مصطفی هادوی نژاد؛ حمید تابلی

8.

شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی در حوزه شهرداری های کل کشور

دوره 9، 3(پیاپی31 پاییز 1397)، آذر 1397، صفحه 1-17
رستم قره داغی

9.

مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در نظام اداری ایران

دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، اسفند 1396، صفحه 65-81
احمد ابوالحسنی رنجبر؛ شکیبا الصاق


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب