1.

اثربخشی رهیافت مدرسه ‌مزرعه با تأکید برتولید محصولات سالم (موردمطالعه: گوجه‌فرنگی‌کاران بخش کاکی)

دوره 9، شماره 2، تیر 1395، صفحه 47-60

2.

بررسی و تحلیل مهم‌ترین چالش‌های ارتباط بین تحقیق و ترویج کشاورزی استان همدان

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 53-66
حشمت اله سعدی؛ محبوبه عطایی؛ فاطمه حبیببی؛ کریم نادری مهدیی؛ فاطمه علی توکلی

3.

تبیین راهبردهای ترویج مدیریت پایدار جنگل‌های بلوط حوزه‌ زاگرس

دوره 16، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 16-38
داود نگاهداری؛ علیرضا پورسعید؛ رویا اشراقی سامانی؛ محمد باقر آرایش؛ بهروز ناصری

4.

تحلیل مقایسه ای نقش سازمان‌های ترویج دولتی و خصوصی بر پذیرش نوآوری‏های کشاورزی در شهرستان طارم، استان زنجان

دوره 7، 1 (پیاپی 25)، فروردین 1393، صفحه 45-63

5.

تدوین مدل جامع ساماندهی ترویج کشاورزی با رویکرد نظریه آشفتگی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 13-26
مرضیه بردبار؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی؛ محمد چیذری

6.

ترویج اخلاق زیست‏محیطی با تاکید بر تغییر شیوه زندگی

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 205-216
بهمن خسروی پور؛ آمنه سواری ممبنی

7.

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط بین ترویج و تحقیق از دیدگاه کارشناسان ترویج استان آذربایجان غربی

دوره 6، 4(پیاپی 24)، دی 1392، صفحه 47-60

8.

فلاحت مظفری، نخستین نشریه ترویجی علمی ایران

دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 48-55
امید مسعودی فر

9.

کشاورزی حاشیه شهری و تأثیر آن بر امنیت غذایی: تحلیل دیدگاه کشاورزان حومه شهر نورآباد ممسنی

دوره 15، شماره 3، آبان 1401، صفحه 35-52
مرضیه کیانی؛ مصطفی احمدوند؛ مریم شریف زاده

10.

موانع توسعه کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

دوره 11، شماره 3، آبان 1397، صفحه 59-68
کلثوم حمیدی؛ جعفر یعقوبی

11.

واکاوی بازدارنده‏های توسعه کشت کلزا (Brassica napus) در شهرستان اُرزوئیه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 47-58
لیلی شرفی پور؛ مصطفی احمدوند

12.

واکاوی نقش ترویج کشاورزی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: یک پژوهش کیفی در شهرستان کرمانشاه

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 43-62
مریم شیرخانی؛ رضا موحدی؛ موسی اعظمی؛ حمید بلالیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب