1.

ارائه الگوی مطلوب مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 43-67
مصطفی رضائی؛ سید محسن بنی هاشمی؛ بهرام علی‌شیری

2.

ارزیابی نقش رسانه ملی درتحقق مهندسیِ فرهنگ سازمانی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 93-113
اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی

3.

الگوی مفهومی مدیریت توجه در سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 47-62
شکوه سلطانی؛ اکبر اعتباریان؛ سعید شریفی؛ علی رشیدپور

4.

امکان نقش‌آفرینی رسانه ملی در همبستگی اقوام ایرانی

دوره 5، 3 (پیاپی 13)، مهر 1390، صفحه 74-91
علی اکبر فرهنگی؛ فاطمه پورمعصوم

5.

بازتاب سبک زندگی دینی در سریال‌های خانوادگی ماه رمضان (مطالعه موردی: شبکه‌های 1، 2 و 3)

دوره 18، شماره 3، آبان 1402، صفحه 69-86
علی محمد موحدی متین؛ سید محمد دادگران؛ محمد رضا رسولی

6.

بررسی تاثیر رسانه ملی در ایجاد شکاف نسلی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 117-127
حبیب صبوری خسروشاهی؛ نفیسه توکلی نیا

7.

بررسی رابطه استفاده از اخبار رسانه ملی با سطح آگاهی سیاسی زنان (مورد مطالعه: زنان 20 تا 65 سال منطقه 2 تهران)

دوره 10، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 73-87
مریم واقف؛ سید علی رحمان زاده

8.

بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 241-275
سید علی رحمانزاده؛ زهرا غفاری معین

9.

جمهوری اسلامی طراحی الگو جهت سنجش میزان مسئولیت اجتماعی در صدا و سیمای ایران

دوره 7، 2(پیاپی 20)، تیر 1392، صفحه 86-101
ابوتراب علیرضایی؛ نادر محقق

10.

طراحی مدل اندازه گیری تأثیر رسانه ملی در توسعه فرهنگی

دوره 2، شماره 2، دی 1387، صفحه 1-22
دکتر رضا نجف بیگی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی

11.

نقش رسانه ملی در توسعه شهر خلاق

دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 157-166
محمد حسین پورمحمد؛ سیدعلی رحمان زاده؛ اسماعیل کاوسی

12.

نقش رسانه ملی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 117-135
رنگین نگار کرم زاده؛ سینا تفنگ‌چی

13.

نقش رسانه ملی در شکل‌گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 117-135
سینا تفنگ‌چی؛ رنگین نگار کرم زاده

14.

نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، آذر 1396، صفحه 7-20
علی اصغر رحمتی؛ علی اکبر فرهنگیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب