1.

بررسی جامعه‌شناختی چالش‌های فرهنگی زنان در دست‌یابی به سطوح مدیریتی در ایران

دوره 7، 2(پیاپی 20)، تیر 1392، صفحه 118-131
اصغر مهاجری؛ ناصر اقبالی؛ فاطمه ملک محمدی

2.

بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی آموزش و پرورش با رشد اجتماعی پایش موردی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تهران

دوره 8، 3 (پیاپی25)، آبان 1393، صفحه 49-63
مریم محمدمهدی نوری؛ محسن قدمی

3.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه‌های سراسری چاپ تهران

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، مرداد 1394، صفحه 75-88
حسن خجسته باقرزاده؛ امید جهانشاهی؛ علی دلاور؛ محمد سلطانی‌فر

4.

طراحی مدل فرهنگ‌سازمانی بازارمحور و رابطه مدار با استفاده از روش دلفی به منظور بررسی عملکرد مالی سازمان در شرکت ملی گاز ایران

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 147-187
محمدحسین مهرآراد؛ کریم حمدی؛ مریم خلیلی عراقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب