1.

استفاده از روش ازناسیون برای تصفیه آ بهای معدنی

دوره 7، شماره 2 (9- پیاپی 20)، تیر 1388، صفحه 60-83
حسن ژیان

2.

تاثیرکمپلکس پراکسید هیدروژن – یون نقره بر حذف کلیفرم های مدفوعی از پساب لاگون هوادهی

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 46-39
محمد خزائی؛ رامین نبی زاده؛ کاظم ندافی؛ حسن ایزانلو؛ زینب یاوری؛ مهدی اسدی قالهری

3.

مقایسه پرتوهای گاما و اشعه ماورای بنفش در کنترل رشد مجدد میکروارگانیسم ها در پساب فاضلاب شهری

دوره 22، شماره 7، مهر 1399، صفحه 287-300
امیر حسین مداح؛ مارال خدادادی؛ ساناز خرمی پور

4.

مقایسه جنبه های فنی , بهداشتی و اقتصادی سه روش دفع مواد زاید بیمارستانی شامل استریلیزاسیون , سوزاندن و دفن بهداشتی در شهر کرد

دوره 9، شماره 2، تیر 1386، صفحه 37-46
قاسمعلی عمرانی؛ فریده عتابی؛ مهربان صادقی؛ بهمن بنایی قهفرخی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب