1.

ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، اسفند 1396، صفحه 13-25
سارا حاجت پور؛ کرم اله دانش‌فرد؛ قنبر امیرنژاد؛ محمد تابان

2.

ارزیابی رضایتمندی شهروندان از عملکرد زیرگذرها در شهر تهران (مطالعه موردی: پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر شهر تهران)

دوره 8، شماره 27، اسفند 1395، صفحه 42-53
علی شماعی؛ افسانه فخری پور محمدی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی

3.

ارزیابی سطح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)

دوره 7، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 46-61
سعید ملکی؛ سجاد منفرد

4.

بررسی اثرات زیست محیطی و رشد فیزیکی شهر ملایر

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، مهر 1388، صفحه 1-11
مهرداد نوابخش؛ سمیه صفی

5.

بررسی تحلیلی محیط زیست از نگاه دیدگاههای دولت مدار،بدون دولت و مشارکت گرایانه

دوره 23، شماره 8، آبان 1400، صفحه 235-247
سید بهزاد لسانی؛ علی مشهدی؛ سید احمد حبیب نژاد؛ محمد حبیبی مجنده

6.

بررسی دیدگاه شهروندان یزدی در مورد وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) پارک‌های این شهر

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 27-37
مریم جعفری نجف آبادی؛ حمید سودانی زاده

7.

بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات شورا و شهرداری دوره چهارم شهر سقز

دوره 10، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 93-102
محمد باغبانی

8.

برساخت معنایی پیامدهای فرهنگی کم آبی و خشکسالی زاینده رود (با تأکید بر هویت فرهنگی شهروندان اصفهانی)

دوره 8، شماره 4، آذر 1395، صفحه 35-59
سحر فائقی؛ مهرداد نوابخش

9.

پژوهش در حکمرانی الکترونیک

دوره 30، شماره 1 (پیاپی 116)، خرداد 1398، صفحه 15-30
فاطمه عباسی؛ جعفر محمودی؛ مجتبی آقاجان تبار

10.

تأثیر مؤلفه‌های فضاهای جمعی در راستای مشارکت اجتماعی شهروندان (موردمطالعه: محله فرحزاد تهران)

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، مرداد 1399، صفحه 25-24
هدیه دبیری؛ لیلا زارع

11.

تحلیل سیاست‌های فرهنگی تأثیرگذار نظام جمهوری اسلامی ایران بر حفظ سرمایه اجتماعی در استان خوزستان

دوره 13، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 295-307
عبدالامیر عذاریانی؛ حسن خیری؛ حسین اژدری زاده

12.

تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، مهر 1391، صفحه 58-68
رحیم سرور؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد

13.

شناسایی صلاحیت‌های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

دوره 9، شماره 3، مهر 1395، صفحه 23-34
کلثوم حمیدی؛ جعفر یعقوبی

14.

شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش مدیریت پسماند توسط شهروندان شهر تهران

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 17)، فروردین 1393، صفحه 67-79
شقایق خیری؛ اکرم آزاد ارمکی

15.

شهروندی محیط‌زیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 53-66
ناصر برک پور؛ فاطمه جهان سیر

16.

طراحی پارک ورزشی در شهر همدان با کاربست رویکرد توسعه نشاط اجتماعی شهری

دوره 23، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 201-214
بهاره خرم؛ نسیم صحرائی نژاد؛ محسن کافی

17.

عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران)

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1391، صفحه 65-78
علی نوری کرمانی؛ علی اکبر رضائی؛ مهین بااوش

18.

مقایسه نیازهای فرهنگی و هنری شهروندان ساکن پهنه‌های شمالی، جنوبی و غربی شهر تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، فروردین 1391، صفحه 71-84
حمید رزاقی

19.

نقش رسانه‌ها در جلب مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند(مورد مطالعه: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399
مهرداد متانی؛ نقی قلی زاده؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب