1.

احیاء بافت فرسوده با رویکرد استراتژی توسعه شهری (CDS)نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز

دوره 9، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 1-20
محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی؛ زهرا سیاحی

2.

ارزیابی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، دی 1391، صفحه 1-13
حسن کامران؛ مرتضی مرادی؛ حسن حسینی امینی

3.

ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری و بررسی رابطه آن با اعتماد اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی محله ججین اردبیل)

دوره 15، شماره 57، خرداد 1397، صفحه 123-141
برهان ویسی ناب؛ فریدون بابایی اقدم

4.

الزامات مشارکت جویی و مشارکت پذیری در فرآیند ساماندهی بافت های فرسوده شهری از نظر جامعه محلی، مورد مطالعه: شهر قم

دوره 15، شماره 59، آبان 1397، صفحه 115-136
محسن شبستر؛ فاطمه فلاح حیدری؛ زهرا مرادی

5.

انواع ریسک در پروژه های نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: طرح مجد مشهد

دوره 12، شماره 47، آبان 1394، صفحه 81-92
ابراهیم رومینا؛ علی ممیزان

6.

اولویت بندی اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی در نواحی فرسوده با استفاده ازGIS و روش Topsis (مورد مطالعه: منطقه سه شهر ساری)

دوره 12، شماره 48، بهمن 1394، صفحه 1-18
مسعود مدانلوجویباری؛ مسعود صفائی پور

7.

اولویت بندی مولفه های توسعه پایدار در راستای احیاء بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله جلفای اصفهان)

دوره 15، شماره 57، خرداد 1397، صفحه 89-104
رحیم سرور؛ مجید اکبری؛ سید چمران موسوی؛ وحید بوستان احمدی

8.

بررسی عوامل محیطی موثر در نوسازی بافتهای فرسوده شهری به منظورافزایش امنیت محلی

دوره 4، شماره 6، شهریور 1389، صفحه 39-50
حدیثه عسگری تفرشی؛ بهمن ادیب زاده؛ مجتبی رفیعیان؛ سید ابراهیم حسینی

9.

بررسی مشارکت اجتماعی شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری(مورد مطالعه ساماندهی بافت فرسوده خیابان مدرس کرمانشاه)

دوره 7، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 2-20
اسدالله نقدی؛ شکیبا کولیوند

10.

تحلیل عوامل موثردر بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری مطالعه موردی محله 20 منطقه 17 شهر تهران

دوره 14، شماره 55، آبان 1396، صفحه 135-148
اسماعیل نصیری؛ مرضیه سالاری نیا

11.

توسعه میان افزا در بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه: محله خانی آباد تهران)

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، بهمن 1392، صفحه 41-54
ام هانی بنی هاشمی؛ رحیم سرور؛ یوسفعلی زیاری

12.

توسعه های شهری امروز، بافت های فرسوده آینده

دوره 4، شماره 6، شهریور 1389، صفحه 87-94
حمید ماجدی

13.

رویکردی تحلیلی به لکه های ناهمگون در بـافـت شهر تهـران

دوره 1، شماره 1، دی 1386، صفحه 51-61
آرش بغدادی

14.

رویکردی ریخت شناسانه در بررسی جایگاه بافت های فرسوده در ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی: شهرتهران)

دوره 9، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 19-28
امید ریسمانچیان؛ سایمون بل

15.

سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت‌های فرسوده(نمونه موردی: محله علی آباد شهر خرم آباد)

دوره 10، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 61-74
راضیه رشیدی؛ احمد زنگانه؛ حمیدرضا صارمی

16.

شناسایی مولفه‌های اثر گذار بر افزایش میزان تاب آوری اجتماعی محلات آسیب پذیر و دارای بافت فرسوده در مواجهه با حوادث طبیعی (شهر موردی: تهران)

دوره 10، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 13-26
عباس منوریان؛ مجتبی امیری؛ سیمین مهری کلی

17.

شناسایی و تدوین راهبردهای مداخله در توسعه بافت‌های فرسوده شهری « مورد مطالعه : بافت مرکزی شهر سنندج»

دوره 19، شماره 74، شهریور 1401، صفحه 70-86
جواد اسحاقی؛ نادر تابعی؛ ایوب جعفری؛ سید میثم جاسمی

18.

طراحی شیء-گرا و تحت وب مبتنی بر علم شهروندی در جمع آوری اطلاعات مکانی بافت فرسوده شهری

دوره 24، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 115-130
محمد حسن وحیدنیا؛ سید محمد ابراهیم موسوی

19.

فرآیند بهسازی در بافت فرسوده شهراردکان با رویکرد برنامه‌ریزی محیط‌زیست

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 199-213
سیدکاظم موسوی؛ اخترالسادات موسوی

20.

مدیریت منظر بافت‌های فرسوده شهری معاصر با تأکید بر سازمان فضایی و بصری (مورد مطالعه: محله خاک سفید)

دوره 9، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 27-38
زهرا خدائی؛ مرجان شهاب زاده

21.

مروری بر عوامل و علل ناکارآمدی نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در ایران؛ نمونه موردی: پروژه نواب

دوره 1، شماره 1(پیاپی 1)، تیر 1388، صفحه 37-64
علی اکبر تقوایی؛ زهرا خدایی

22.

مکان یابی اراضی مستعد توسعه درونزا در بافت فرسوده با بهره گیری از مدل تحلیلی F’ANP؛ (نمونه موردی: محله شهید آوینی مشهد)

دوره 23، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 211-226
سیده مهتاب امیری شهری؛ فاطمه محمد نیای قرائیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب