1.

آینده پژوهی گردشگری پایدار، رهیافتی نو در اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: کارشناسان صنعت گردشگری و هتلداری)

دوره 30، شماره 1 (پیاپی 116)، خرداد 1398، صفحه 200-212
محبوبه نعیمی مجد؛ آرزو نعیمی مجد

2.

تحلیل تعادل منطقه‌ای بر مبنای شاخص‌های ترکیبی نظریه مرکز-پیرامون و گردشگری پایدار(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 89-102
زینب میرسندسی؛ بهناز امین زاده

3.

تحلیل عوامل تأثیر‌گذار بر توسعه گردشگری پایدار شهرستان سروآباد با استفاده از مدل فازی TOPSIS

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، دی 1391، صفحه 62-73
زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ ناهیده مردوخی

4.

تعیین پتانسیل اکوتوریستی حوزه آبخیز چرات با استفاده از مدل SWOT

دوره 21، شماره 4، تیر 1398، صفحه 125-139
عاتکه یزدانی؛ قربان وهاب زاده کبریا؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ سید رمضان موسوی

5.

شبکه‌های همکاری در توسعه گردشگری پایدار: تعامل و مشارکت بخش‌های موثر به مثابه سرمایه اجتماعی

دوره 14، شماره 56، آذر 1401، صفحه 325-340
جواد معدنی

6.

مروری بر گردشگری و اثرات آن؛ گامی به سوی توسعه پایدار

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 201-213
کفاح شیبانی نیا؛ صدیقه عبداللهی؛ مرجان محمدزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب