1.

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های فرهنگی

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 1-12
عباسعلی قیومی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیده سیمین مرعشی شوشتری

2.

بررسی رابطه علی بین سکوت در سازمان‌های فرهنگی شهر اصفهان و رفتار شهروندی با نقش میانجی تعهد سازمانی

دوره 10، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 49-59
اکرم اکبریان؛ محمد اسماعیل انصاری؛ علی شائمی؛ نرگس کشتی آرای

3.

رابطه بین نظام ارزشی با هوش فرهنگی کار کنان سازمان‌های فرهنگی استان چهار محال و بختیاری

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 42)، اسفند 1397، صفحه 13-26
رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ نازنین صادق زاده

4.

رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با متغیر میانجی اخلاق حرفه‌ای کارکنان اداره شیلات استان مازندران

دوره 10، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 1-16
مریم تقوایی یزدی؛ حسین اسماعیلی؛ مصطفی فیض ثابت

5.

طراحی الگوی مدیریت استعداد برای سازمان‌های فرهنگی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 1-22
داود ضامنی؛ عباس علی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ ابراهیم حاجیانی

6.

طراحی چهارچوب یک نقشه دانشی در سازمان‌های فرهنگی (مطالعه موردی: معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران)

دوره 6، 3(پیاپی 17)، مهر 1391، صفحه 17-28
محسن قدمی؛ یوسف قدیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب