1.

بررسی اثر استانداردهای حسابداری ایران بر ضریب واکنش سود

دوره 22، شماره 3و4(ویژه نامه شماره های 92و93 پاییزوزمستان1390)، آبان 1390، صفحه 91-102
محمدرضا شورورزی؛ افسانه افروزمنش

2.

بررسى علل صدور گزارشات حسابرسى غیرمقبول در سازمان حسابرسى

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 107-116
بابک پوربهرامی؛ زهره نامنی

3.

پایان به روش کنونی گزارشگری دارایی‌های نامشهود: نیاز به آغاز رویکردی جدید

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 259-272
اکبر دلیریان؛ مهدی مشکی میاوقی؛ فاضل محمدی نوده؛ سینا خردیار

4.

تاثیر استاندارد های ملی حسابداری ایران بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، فروردین 1390، صفحه 31-45
هاشم نیکومرام؛ زاد اله فتحی

5.

تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 3(پیاپی 3 )، دی 1388، صفحه 77-87
دکتر حمیدرضا وکیلی فرد؛ مونا علی اکبری

6.

دلایل شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی شرکت های غیرتولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 707-727
حسین یاراحمدی؛ مسعود طاهری نیا؛ ابراهیم گیوکی؛ قدرت اله طالب نیا

7.

طراحی و ارائه مدل مفهومی ارزیابی نقش فرهنگ در تدوین استانداردهای حسابداری

دوره 6، 3(پیاپی 17)، مهر 1391، صفحه 29-53
هاشم نیکومرام؛ مهدی محمدی

8.

مطالعه استانداردهای حسابداری از منظر قابلیت فهم آن ها توسط مخاطبان: تحلیل محتوا و سنجش خوانایی

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 31-50
اعظم سروی؛ قدرت الله طالب نیا؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب