1.

ارائه مدلی جهت ارزیابی و سنجش تاثیر انواع هوش های موثر بر تصمیمات سرمایه گذار

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 439-464
زهرا بینشیان؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ خدیجه اسلامی

2.

بررسی رابطه بین فشارهای شغلی، سلامت عمومی، هوش سازمانی و رضایت شغلی با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

دوره 8، 1 (پیاپی 23)، فروردین 1393، صفحه 107-121
هادی رزقی شیرسوار؛ مسعود صمدزاده؛ محسن اصغرپور

3.

.بررسی رابطه بین مدیریت دانش با هوش سازمانی و چابکی سازمان در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، تیر 1399، صفحه 87-101
نادی علیزاده؛ فرانک پایدار؛ حمزه علی انصاری

4.

بررسی رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت

دوره 6، 2(پیاپی 16)، تیر 1391، صفحه 96-113
هادی رزقی شیرسوار؛ حمید شفیع زاده؛ مسلم باقی زاده

5.

پیش‌بینی عملکرد و تعهد سازمانی بر اساس ابعاد و مولفه‌های هوش‌سازمانی (مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان‌های خصوصی استان البرز)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 25-36
احمد سرداری؛ میرمحمد موسوی؛ حسین بهرامی

6.

تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی (مورد: دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دوره 6، شماره 3، آبان 1394، صفحه 55-65
خدایار ابیلی؛ یونس رومیانی؛ مهدی صحرائی بیرانوند

7.

تأثیر هوش سازمانی و هوش اخلاقی بر دل‌بستگی شغلی؛ با نقش میانجی سرمایه اجتماعی

دوره 10، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 43-55
لیلا نعمتی؛ پرویز نویدی

8.

تعیین سطح هوش سازمانی دانشجویان رشته مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1389، صفحه 128-144
اسماعیل کاوسی؛ هادی رزقی شیرسوار

9.

تعیین سطح هوش سازمانی کارکنان و رابطه آن با میزان بهره وری آنان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

دوره 4، شماره 1 (پیاپی9و10 بهار و تابستان 1392)، تیر 1392، صفحه 37-52
سیدمحمد سیدعلوی؛ آرزو مقصودی

10.

رابطه بین هوش سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 38)، دی 1396، صفحه 93-109
نادی علیزاده؛ آسیه یحیی زاده

11.

رابطه فرهنگ سازمانی با هوش سازمانی و هویت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی)

دوره 12، شماره 2 (پیاپی 40)، مرداد 1397، صفحه 47-64
محمد خانباشی؛ رامین صدیقی؛ شهرام کریم زاده

12.

کارکرد هوش سازمانی در برنامه‌ریزی راهبردی سازمان (مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علوم انسانی قم)

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 47)، اردیبهشت 1399، صفحه 51-66
محسن منطقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب