1.

ارائه مدلی به منظور شناسایی تاثیر هوش معنوی بر هوش هیجانی و نقش آن در کنترل سوگیری ‌های رفتاری (مبتنی بر خطای هاله‌ای) و نقش آن بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 659-683
احتشام شهابی راد؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ علی ذبیحی

2.

ارائه مدل ساختاری رابطه هوش معنوی، هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی) دانشگاه علوم پزشکی بابل

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 53-63
هادی رزقی شیرسوار؛ عبدالایمان عموئی؛ میر محمد موسوی

3.

آزمون تأثیر ابعاد هوش معنوی بر قضاوت‌های حرفه‌ای حسابرسان

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 233-249
علیرضا عظیمی ثانی؛ ساسان مهرانی

4.

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی

دوره 2.2، شماره 1(پیاپی 2 آینده پژوهی مدیریت)، فروردین 1392، صفحه 31-40
محمدرضا ذبیحی؛ سیما ساغروانی

5.

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 2 (پیاپی 99)، مهر 1392، صفحه 31-40
محمدرضا ذبیحی؛ سیما ساغروانی

6.

تاثیر سوگیری شناختی حسابرسان بر هوش معنوی و سبک حسابرس

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 341-355
محمد باقر محمد زاده مقدم؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ نگار خسروی پور

7.

تاثیر هوش معنوی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه :کارکنان شرکت شیر پگاه استان اصفهان)

دوره 8، ویژه نامه 1396، شهریور 1396، صفحه 83-97
سعید لندران اصفهانی؛ سیدحسن حسینی؛ محسن حبیبی؛ مهدی صمیمی

8.

تبیین اهمیت هوش معنوی و خودکارآمدی مدیران در عرصه رقابت جهانی

دوره 25، شماره 1 (پیاپی 101)، بهمن 1393، صفحه 43-51
مرضیه نیاز آذری؛ سهیلا خسروابادی

9.

مدل ساختاری تاثیر اوقات فراغت مبتنی بر ورزش بر خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان با نقش واسطه‌ای هوش معنوی

دوره 14، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 19-28
فرناز فخری؛ محسن هادی طحان؛ سیدحسین علوی؛ عظیم صلاحی کجور

10.

هوش معنوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تأثیر آن بر اخلاق حرفه‌ای آنان

دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، فروردین 1392، صفحه 41-52
سیدعلیرضا ابراهیمی؛ ابراهیم حلاجیان؛ شایسته میربلوک بزرگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب