1.

ارزیابی نقش فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درحفظ و تقویت هویت فرهنگی کودکان و نوجوانان (با تکیه بر قصه گویی)

دوره 3، 1 (پیاپی 3)، فروردین 1388، صفحه 21-40
دکتر سیدرضا صالحی امیری؛ فریبا حبیبی

2.

بررسی تاثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر تغییر هویت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دوره 9، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 73-93
اکرم زارع ابراهیم آباد؛ بی بی سادات میراسماعیلی

3.

برساخت معنایی پیامدهای فرهنگی کم آبی و خشکسالی زاینده رود (با تأکید بر هویت فرهنگی شهروندان اصفهانی)

دوره 8، شماره 4، آذر 1395، صفحه 35-59
سحر فائقی؛ مهرداد نوابخش

4.

رابطه میان هویت فرهنگی و کیفیت زندگی کاری در زنان سرپرست خانوار

دوره 9، شماره 29، اسفند 1395، صفحه 1-18
ناهید وهابی کاشانی؛ سیدرضا صالحی امیری

5.

شهر و گفتمان فرهنگی

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 4)، بهمن 1383، صفحه 77-82
زهره فنی

6.

مدل تبیینی کاربری‌های اینترنت و نقش آن در هویت فرهنگی دانشجویان

دوره 7، 1 (پیاپی 19 )، فروردین 1392، صفحه 117-138
سروش فتحی؛ مهدی مختارپور؛ علی ربیعی؛ محمد باقر نوبخت حقیقی؛ سیروس زنگنه

7.

مسئله شناسی و ارائه راهبردهای ارتقاء هویت فرهنگی جوانان شهر ایلام

دوره 15، شماره 56، دی 1402، صفحه 62-76
طاهر سلیمانی؛ علیرضا صامت؛ عباسعلی قیومی

8.

واکاوی تأثیراستفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر هویت فرهنگی دانشجویان

دوره 16، شماره 58، اسفند 1401، صفحه 125-138
فرزانه توکلی؛ فائزه تقی پور؛ علی رشیدپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب