1.

اثر محافظه کاری اجتماعی و ماکیاولیسم بر استقلال حسابرس

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 75-86
رضوان شعبان؛ بهمن بنی مهد؛ رمضانعلی رویایی

2.

اولویت بندی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر

دوره 1، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 73-88
حمیدرضا ملک نیا؛ اسفندیار خسروی زاده؛ جمشید همتی مرادآباد

3.

بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای در واحد مالی سازمان‌های غیر دولتی

دوره 6، 1(پیاپی 15)، فروردین 1391، صفحه 75-83
محمدرضا شور ورزی؛ ستاره لطفی

4.

بررسی دلایل ضعف اخلاق حرفه ای در ارتباطات فدراسیون فوتبال در سطح بین الملل

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 57-70
مظفر یکتایار؛ مصطفی مصطفی پور؛ مژگان خدامرادپور؛ میثم اللهمرادی

5.

بررسی رابطه بین رهبری معنوی و سلامت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل)

دوره 8، ویژه نامه 1396، شهریور 1396، صفحه 131-147
نعیمه تذکری؛ محمد فیضی

6.

بررسی عوامل موثر بر گزارش تخلف حرفه‌ای در حسابرسی با رویکرد زمینه بنیاد

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 595-606
احمد کریمی؛ محسن هاشمی گهر؛ شادی شاهوردیانی؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی

7.

بررسی فرهنگ سازمانی (مدل کویین) با امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در سروش رسانه

دوره 15، شماره 51، اردیبهشت 1400، صفحه 83-95
جواد قاسمی؛ مرتضی غضنفری؛ علیرضا یدالهی

8.

تببین اهمیت آموزش دانشجویان رشته حسابداری در زمینه علوم کامپیوتری، جرائم مربوطه و رعایت اخلاق حرفه ای

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، فروردین 1389، صفحه 121-140
دکتر رمضانعلی رویایی؛ جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک مرام

9.

تدوین مدل چالش های اخلاقی حسابداری

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 105-120
بیتا مشایخی؛ زهرا طاهری

10.

رعایت اخلاق حرفه ای در تلگرام خبری ( انتخابات ریاست جمهوری 1396 )

دوره 15، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 21-36
ناهید خوشنویس؛ طهمورث شیری

11.

طراحی مدل اخلاق حرفه ای اقتضایی، گامی به سوی رفتار شهروندی سازمانی

دوره 17، شماره 60، شهریور 1402، صفحه 1-16
سید بهراد رضوی الهاشم؛ حسن پایروند؛ محمد میرزائی

12.

لزوم ایجاد نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 9-22
علی اکبر فرهنگی؛ بیتا شاه منصوری

13.

نقش فرهنگ سازمانی در تعالی اخلاق حرفهای در سازمانها (مطالعه موردی سازمانهای پژوهشی استان قم)

دوره 7، 4 (پیاپی 22)، دی 1392، صفحه 88-102
علی باقی نصرآبادی؛ مجید سلیمانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب