1.

ارائه الگوی اصول یکپارچه (جهانی) حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 39، دی 1397، صفحه 67-81
مونا عابدنظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی

2.

ارائه الگوی الزامات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تکیه بر دانش مالی انتقادی

دوره 16، شماره 59، آبان 1402، صفحه 76-89
رضا مظفری؛ محمدرضا پورعلی؛ محمود صمدی؛ سیدفخرالدبن فخرحسینی

3.

ارائه مدل حسابداری مدیریت مبتنی بر تفکر انتقادی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 281-296
فرشته محمودی راد؛ عبدالکریم مقدم؛ هوشنگ امیری

4.

الگوی مفهومی حسابداری شهروندی مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 11، شماره 37، تیر 1397، صفحه 97-106
شکراله خواجوی؛ محمد محمدیان

5.

اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 157-166
بهاره نصیری؛ بهاره بخشی؛ سید محمود هاشمی

6.

بررسی ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در سال 91

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، آبان 1392، صفحه 135-144
محمد جوادی پور؛ فرشته کردستانی؛ گیتی نیرومند

7.

بررسی تاثیر آموزش سواد رسانهای بر مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان پایه هشتم متوسطه در شهرستان ارومیه

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، خرداد 1397، صفحه 117-132
رقیه علیزاده؛ جواد عبدلی؛ زهرا حداد

8.

تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 19، شماره 3(پیاپی78)، مهر 1387، صفحه 103-119
علی خلخالی؛ میترا صدوقی

9.

تبیین مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دوره 5، 3 (پیاپی 13)، مهر 1390، صفحه 106-115
فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد یعقوب نژاد؛ احمد گودرزی

10.

تبیین مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دوره 6، 1(پیاپی 15)، فروردین 1391، صفحه 85-96
فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد یعقوب نژاد؛ احمد گودرزی

11.

رتبه ‏بندی مولفه ‏های تفکر انتقادی در آموزش و حرفه حسابداری با استفاده از الگوریتم رتبه ‏بندی چند معیاره (MCRA)

دوره 15، شماره 54، آذر 1401، صفحه 93-108
منیژه ناظمی زاده؛ فروغ حیرانی؛ محمود معین الدین؛ سید حسن حاتمی نسب

12.

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تفکر انتقادی حسابرسان؛ ارائه یک مدل مفهومی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 23-42
پژمان اعتمادفروغی؛ مهرداد قنبری؛ فرهاد شاه ویسی؛ مختار عارفی

13.

عواطف فردی، تفکر انتقادی و ارزیابی ریسک تقلب در حسابرسی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 315-323
بهمن قدیمی؛ بهمن بنی مهد؛ هاشم نیکومرام

14.

مدل تفکر انتقادی کارکنان بانک ملت مبتنی بر مؤلفه‌های بازاریابی داخلی

دوره 18، شماره 58، فروردین 1402، صفحه 105-137
کریم اسگندری؛ نگین میراب خانباغی؛ شادی عرفای جمشیدی؛ احمد فتحی عبداللهی

15.

مطالعه نقش سواد رسانه ای دانشجویان در میزان تأثیرپذیری آنها از تبلیغات تجاری

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 177-188
خیری زنده بودی؛ فاطمه زنده بودی

16.

مقایسه نظرات نخبگان و مجریان در خصوص الزامات آموزش سواد رسانه‌ای (با رویکرد فرهنگی) به دانش آموزان ابتدایی

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 34 - 33)، آذر 1395، صفحه 31-49
رضا رحیمی؛ محمد سلطانی فر؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ بهاره نصیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب