1.

ارزیابی و مقایسه سطح پایداری گندم دیم و آبی در استان گلستان

دوره 22، شماره 7، مهر 1399، صفحه 139-149
فرزانه بهادران؛ اعظم رضایی؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامت زاده

2.

الگوی بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک‌های جنگلی (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 103-118
سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ سمیه گلدوی

3.

بررسی میزان شیوع مالاسزیا در پوست اسبهای استان گلستان و تعیین هویت آنها

دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1385، صفحه 403-410
سید جمال هاشمی؛ آیت نصراللهی عمران؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ علیرضا خسروی

4.

عناصر فرهنگی مؤثر بر ارتقاء سرمایه فرهنگی در گلستان سعدی

دوره 5، 4 (پیاپی 14)، دی 1390، صفحه 1-31
محمد مهدی اسمعیلی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ علی اکبر رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب