1.

انتخاب برای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 99-110
محمد مسیحی؛ احمد یعقوب نژاد؛ امیر رضا کیقبادی؛ تقی ترابی

2.

اهمیت عوامل تمایل به پرداخت مالیات از دیدگاه مؤدیان مالیاتی (مورد مطالعه : مودیان مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر تهران)

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 203-214
یحیی حساس یگانه؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ فرشید علاسوند؛ علی دلاور

3.

بررسی تاثیر ابعاد هنجارهای اجتماعی و شخصی بر تمکین مالیاتی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 40-60
شیرین حقیقی فشی؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون اوحدی؛ بهرام همتی

4.

بررسی تأثیر عوامل موثر بر ارتقای تمکین مودیان مالیاتی (اشخاص حقوقی) از دیدگاه کارکنان مالیاتی در شهر تهران (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تهران

دوره 5، 2 (پیاپی 12)، تیر 1390، صفحه 114-126
رشید میرمحمدی؛ رحیم قربانی؛ حسین وظیفه دوست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب