1.

اثر مخارج بهداشتی و حکمرانی خوب بر شاخص‌های سلامت کشورهای منا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته

دوره 11، شماره3، مهر 1399، صفحه 67-78
بدریه حسین پور؛ احمد سرلک؛ دکتر محمدحسن‌ فطرس

2.

ارائه الگوی دولت کارآفرین و حکمرانی خوب و راهبردهای پیاده سازی آن در دولت جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 175-192
هادی ابوالفتحی؛ مسعود پورکیانی؛ مژگان درخشان؛ نوید فاتحی‌راد

3.

ارزیابی حکمرانی خوب در ابعادکیفیت و اثربخشی و مسئولیت‌پذیری در نظام سلامت ایران و کشورهای منتخب: یک مطالعه‌ی تطبیقی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 7-18
محسن کاظمی نیا؛ علیرضا خاتونی؛ فرانک جعفری

4.

ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب در بخش آب

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 275-286
سیدناصرالدین بدیسار؛ سید محمد صادق احمدی؛ عاطفه سادات مدبرنژاد

5.

آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی‌های سلامت اداری با رویکرد حکمرانی خوب در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

دوره 9، 4( پیاپی 32 زمستان 1397، اسفند 1397، صفحه 73-90
رستم درخشان؛ نازنین پیله وری

6.

اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمانهای کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین)

دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، شهریور 1395، صفحه 1-9
سیده عاطفه یگانگی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران

7.

بررسی اثر حکمرانی خوب بر محیط زیست درکشورهای با درآمد متوسط

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، آذر 1395، صفحه 501-513
سعیده علیزاده؛ مریم بیات

8.

بررسی تاثیر متغیرهای نئوکلاسیکی و نهادی (شاخص های حکمرانی خوب) بر نرخ اشتغال کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)

دوره 4، شماره 14، آذر 1393، صفحه 1-15
محمدرضا شریف‌آزاده؛ اکبر کمیجانی؛ تیمور محمدی؛ اکبر باقری

9.

بررسی تاثیر نشانگر های اخلاق رسانهای برحکمرانی خوب از دیدگاه اساتید دانشگاههای آزاداسلامی منطقه تبریز

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 169-183
بهلول دیندار فرکوش

10.

بررسی میزان سنجش توسعه پایدار شهری در شهر شیراز در 10 سال اخیر

دوره 6، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 49-69
مهرداد نوابخش؛ محمد بذرافشان

11.

بررسی نقش میانجی توانمندسازی در رابطه بین رهبری تحول‌ آفرین و حکمرانی خوب (مورد مطالعه: معاونت راهبردی قوه قضائیه)

دوره 7، ویژه نامه 1395، اسفند 1395، صفحه 101-110
محسن گرایی؛ محمد ذاکری

12.

تاثیر حکمرانی خوب بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 27، مهر 1394، صفحه 1-13
سیدعبدالمجید جلایی؛ هدیه میر؛ اکبر رحیمی پور

13.

تبیین امکانات و ابزارهای رسانه‌های جمعی بر شکل گیری حکمرانی خوب در جوامع در حال توسعه (با تاکید بر تجربیات جهانی)

دوره 13، شماره 49، اسفند 1399، صفحه 43-61
علی دماوندی کناری؛ سید علی طباطبایی پناه؛ سوسن صفاوردی

14.

تحلیل خوشه‌ای جایگاه ایران در جهان و روندهای آتی مبتنی بر مولفه‌های حکمرانی خوب

دوره 30، شماره 1 (پیاپی 116)، خرداد 1398، صفحه 99-118
منا آهنی؛ مرتضی موسی خانی؛ رضا نجف بیگی؛ محمدعلی افشارکاظمی

15.

حکمرانی و نقش اداره امور شهری در عصر جهانی‌سازی

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1391، صفحه 1-14
حمید عرفانیان خان‌زاده

16.

رابطه حکمرانی خوب با توسعه شهر خلاق فرهنگی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 157-172
مهنوش خزایی؛ محسن عامری شهرابی؛ فرامرز ملکیان

17.

سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه (2010 – 1996)

دوره 4، شماره 13، مرداد 1393، صفحه 1-14
ایمان میرزا آقانسب گردرودباری؛ مهدی تقوی

18.

سیستم پیش‌بینی کننده استنتاج فازی حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اداری

دوره 5، شماره 1( پیاپی 13و 14 بهار و تابستان1393)، بهمن 1393، صفحه 1-12
حامد رحمانی؛ مرتضی موسی‌خانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران

19.

طراحی الگوی حکمرانی خوب در شهرداری تهران

دوره 30، شماره 3 (پیاپی 118)، آذر 1398، صفحه 1-22
علی امینی شاد؛ عباس منوریان؛ مجتبی امیری

20.

ظرفیت‌های قانون اساسی ایران در افزایش مشارکت شهروندان درپرتو راهبردهای حکمرانی خوب

دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، مرداد 1398، صفحه 11-31
صادق علیخانی؛ رضا اسلامی؛ صابر نیاورانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب