1.

بررسی جنبه های خاص مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان های غیر دانشگاهی شهر رشت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 96-105
سیدداود اشرفی؛ قاسمعلی عمرانی؛ رامین نبی زاده

2.

بررسی کمیت و کیفیت مواد زائد جامد و قابلیت بازیافت آن در استان سیستان و بلوچستان

دوره 8، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 11-18
قاسمعلی عمرانی؛ افشین ملکی؛ علی شرافت مولا

3.

تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 47-64
سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ امیر حسام حسنی؛ کتایون ورشوساز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب