1.

تبیین چالش‌های سیاستگذاری فرهنگی موسسات آموزش عالی در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی

دوره 17، شماره 61، آبان 1402، صفحه 1-17
علیرضا نصیری فیروز؛ محمد اسکندری

2.

تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی خطاهای انسانی پرستاران در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی با رویکرد آینده‌نگر

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 59-66
محسن شنوفی؛ سید ابوالفضل ذاکریان؛ هانیه نیکومرام

3.

زنان کارآفرین (مطالعه موردی و مقایسه در دو استان تهران و سمنان)

دوره 27، شماره 1 (پیاپی 106)، خرداد 1395، صفحه 45-59
افسانه وارسته فر؛ مهناز وکیلی فرد

4.

شناسایی موانع اجرای خط مشی های عمومی در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 31-46
محمد علی بیاتی؛ سعید صیادی؛ ابراهیم گیوکی؛ سنجر سلاجقه؛ امین نیک پور

5.

شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی های عمومی در سازمان های دولتی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره

دوره 8، 4( پیاپی 28 زمستان1396)، اسفند 1396، صفحه 27-43
حسن رنگریز؛ بهرام موذنی

6.

شناسایی و اولویت بندی موانع و ضرورت های بکارگیری فن آوری بلاک چین در حسابرسی با رویکرد دلفی فازی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 261-279
محبوبه همتی؛ زهرا مرادی؛ شهره یزدانی؛ محمدحامد خانمحمدی

7.

شناسایی و رتبه بندی موانع و عوامل تسهیل‌کننده مدیریت دانش در دانشکده‌های حسابداری و مالی (رویکرد تحلیل سلسله مراتبی گروهی)

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 129-142
حامد تاجمیر ریاحی؛ سلمان اسمعیلی اتوئی

8.

ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی

دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401
محمد پیرانی؛ اصغر عباسی؛ علی قربانی

9.

طراحی مدل موانع پیاده‌سازی صنعت نسل 4 در بخش مراقبت‌های بهداشتی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 25-36
اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ زهرا خیرخواه مرقی

10.

موانع اجرایی خط‌مشی‌های عمومی با رویکرد حکمرانی شهری :مورد مطالعه شهرداری‌های استان آذربایجان شرقی

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 93-111
رستم قره داغی؛ آرزو آقامحمدی

11.

موانع و راهکارهای واگذاری شرکت‌های آب و فاضلاب به بخش خصوصی (بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه کشور) مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 3، شماره 4(پیاپی 8)، دی 1390، صفحه 43-58
رضا نجف بیگی؛ علیرضا محمودیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب