1.

ارائه مدلی پیش بینی کننده از میزان رضایت از سفر با مترو

دوره 4، شماره 6، شهریور 1389، صفحه 75-86
مصطفی عباس زادگان؛ راضیه رضازاده؛ مریم محمدی؛ سجاد علی‌پور اشلیکی

2.

ارتقاء هویت ورودی ایستگاه های متروی شهر تهران با بهره گیری از نشانه شناسی فرهنگی

دوره 9، شماره 22، مرداد 1394، صفحه 63-74
حسین باقری؛ مهدی حمزه نژاد

3.

ارزیابی و مدیریت ریسک محیط زیستی مترو تهران و حومه با استفاده از روش EFMEA (مطالعه موردی: پایانه صادقیه)

دوره 17، شماره 2، تیر 1394، صفحه 61-71
سپیده قادری؛ آذرنوش رحیمی؛ محسن هدایتی فر؛ سید محمد عرب نجفی

4.

برآورد مدلی برای تخمین اثرات زیست محیطی ( پیامد های خارجی) بخش حمل و نقل عمومی در تهران

دوره 9، شماره 3(18-پیاپی 29)، مهر 1390، صفحه 53-58
زهرا عابدی؛ میلاد صارم صفاری؛ وحید شریفی

5.

بررسی اثرات متقابل بین حمل ونقل شهری(مترو، بی آرتی)وتراکم شهری برمبنای شاخص های زمین ومسکن بااستفاده ازGIS (مطالعه موردی:منطقه8تهران)

دوره 19، شماره 3، مهر 1396، صفحه 49-65
هادی آشنایی؛ علیرضا قراگوزلو؛ علیرضا وفایی نژاد

6.

بررسی نقش خروجی سیستم های تهویه بین ایستگاهی نیمه شمالی خط یک مترو تهران در کیفیت هوا

دوره 8، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 39-50
محمدجواد جعفری؛ فریده عتابی؛ محمد خرم

7.

تعیین مؤلفه‌های آموزشی در وضعیت موجود مترو شهر تهران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، فروردین 1392، صفحه 84-93
افسانه زمانی مقدم؛ پیرایه لرپری زنگنه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب