1.

بررسی وضعیت مدیریت هنری در مدارس منطقه 11 شهر تهران

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، تیر 1399، صفحه 35-45
ابوالفضل بهجت

2.

تحلیلی بر نقش هنر - رسانه پویانمایی در آموزش حفاظت محیط‌زیست

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 95-110
غلامحسین کرمی

3.

دیدگاه آدورنو نسبت به هنر و زیبایی‌شناختی معاصر

دوره 16، شماره 36-پاییز و زمستان98، اسفند 1398، صفحه 23-46

4.

در باب چیستیِ «هنر اسلامى»

دوره 14، پاییز و زمستان1396، آذر 1396، صفحه 179-203

5.

رابطه‌ی هنر و سیاست از دیدگاه ژان فرانسوا لیوتار

دوره 19، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 5-30
الهام احمدی؛ مریم بختیاریان

6.

غیاب معنادار انسان برای بیان امر الهی در بحران کرونای 2019: تحلیلی بر اساس پدیدارشناسی روح هگل

دوره 17، شماره38-پاییز و زمستان99، اسفند 1399، صفحه 5-31
محبوبه اکبری ناصری؛ بهروز الیاسی

7.

فرهنگ و هنر در فلسفه ویتگنشتاین

دوره 4، 4 (پیاپی 10)، دی 1389، صفحه 100-113
دکتر سروش دباغ؛ تکتم فرمانفرمایی

8.

کمالِ جمالِ اصفهانی

دوره 1، 1 (67 بهار 1387)، فروردین 1387، صفحه 67-78
دکتر عطا محمد رادمنش

9.

لبخند و خنده در ادبیات و هنر سانسکریت و ادیان هند

دوره 11، 2 (22 پائیز و زمستان 1396)، اسفند 1396، صفحه 29-50
محب علی آبسالان

10.

نقش هنر در تکامل انسان از منظر زیباشناسی تکاملی

دوره 18، 40- پاییزو زمستان1400، اسفند 1400، صفحه 125-147
روجا علیزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب