1.

آسیب‌پذیری لرزه‌ای منابع آب‌ زیرزمینی بر اساس شکست خط ‌لوله انتقال سوخت با استفاده از روش DRASTIC و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت تهران)

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 67-87
مهدی حقیقی؛ علی دلنواز؛ پوریا رشوند؛ محمد دلنواز

2.

اولویت‌بندی استراتژی‌های ‌بیمارستان و مرکز قلب سینای اصفهان به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 43-53
محمد صادق حری؛ فاطمه نصر اصفهانی؛ مسعود فردوسی

3.

برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری در بافت تاریخی شهرها (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر خرم آباد)

دوره 15، شماره 58، شهریور 1397، صفحه 31-48
پروانه زیویار؛ سمیه تیموری

4.

برنامه‌ریزی استراتژیک در راستای توسعه کشاورزی شهری با روش SWOT

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، آبان 1392، صفحه 38-50
سجاد ولی‎پور؛ محمدرضا اکبری؛ کیانوش ذاکر حقیقی

5.

تاثیر مولفه های رویکرد کارت امتیاز متوازن بر عملکرد فردی کارکنان بر اساس مدل آچیو (مطالعه موردی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه)

دوره 7، ویژه نامه 1395، اسفند 1395، صفحه 295-308
مقداد حاجی محمدعلی جهرمی؛ آتنا قاسمی

6.

تدوین استراتژی پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی سناریوها با رویکرد منطق فازی جهت ارزیابی بقاء سازمان‌ها

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 43-54
رضا رادفر

7.

تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک سامانه حسابرسی داخلی بانک‌‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با رویکرد به حسابرسی مرکب (MRCB)

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 135-166
عباس جهانی؛ شهره یزدانی

8.

کاربست ترکیبی رویکردهای فشار-حالت-پاسخ و برنامه‌ریزی راهبردی در مدیریت جامع و مشکل‌محور حوزه آبخیز میخ‌ساز در غرب مازندران

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 89-109
زهرا ابراهیمی گت کش؛ سید حمیدرضا صادقی

9.

نقش برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی در بقای سازمانها

دوره 4، 3 (پیاپی 9)، مهر 1389، صفحه 62-71
سید یحیی عظیمی؛ دکتر حبیب الله دعایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب