1.

ارزیابی و تحلیل مدل تبادل اجتماعی خلاقیت در وزارت جهاد کشاورزی

دوره 23، شماره 4، تیر 1400، صفحه 36-51
ابراهیم مردانی بلداجی؛ حسن صدیقی؛ همایون فرهادیان

2.

بررسی تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری کارکنان با نقش میانجی کارکردهای مدیریت منابع انسانی و خلاقیت کارکنان در شرکت‌های دارویی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 39-62
علی امینی

3.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی(براساس مدل هافستد) بر خلاقیت

دوره 8، 2( پیاپی 26 تابستان 1396، تیر 1396، صفحه 79-89
محمدباقر جعفری؛ قنبر امیرنژاد

4.

بررسی رابطهی تفکر سیستمی و میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه دخترانه آموزش و پرورش شهر تهران و تاثیر آن بر آینده پژوهی

دوره 23، ویژنامه شماره 96(پاییز1391)، آذر 1391، صفحه 51-63
کامران محمدخانی؛ حمیده رشادت جو؛ معصومه روحانی پور

5.

بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی مدیران روابط عمومی سازمان های شهر تهران

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 11-34
افشین محمدی؛ علیرضا تلخابی علیشاه؛ کبری لشکری

6.

بررسی کارکردهای مدیریت دانش در دانشگاهها مطالعه موردی دانشگاه پیام نور

دوره 4، 2(پیاپی 8)، تیر 1389، صفحه 1-19
دکتر میرحسین سیّدزاده

7.

تاثیر آموزش سبز بر رفتار شهروندی سبز با نقش تعدیل‌کنندگی عملکرد مدیریت سبز، خلاقیت سبز و درگیری کارکنان سبز در یک بیمارستان

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 103-112
لیلا آندرواژ؛ ابراهیم آلبو نعیمی؛ لیلی رضایتی؛ زهرا عطف؛ ایمان قاسمی همدانی

8.

تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی با نقش میانجی‌گری ارزش برند و خلاقیت (مورد مطالعه بانک‌های خصوصی استان خوزستان)

دوره 17، شماره 56، مهر 1401، صفحه 85-101
هاشم رشیدی چقاخور؛ علی رضاییان

9.

تاثیر ویژگی شخصیتی کارآفرینان بر بهره‌وری نیروی انسانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 55-62
سیدمحمد یونسی فر؛ محمد حسین مشرف جوادی

10.

تبیین الگوی فرایند طراحی فردمحور و مدل آموزش طراحی معماری بر مبنای تفاوت‌های شناختی یادگیرندگان

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 43-58
الهه السادات حسینی؛ محمد منصور فلامکی؛ عیسی حجت

11.

تبیین نقش فضاهای شهری در ارتقای تعامل کودک با محیط با تاکید بر خلاقیت و حس دلبستگی

دوره 14، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 75-89
الهام عطائی؛ سیامک پناهی؛ شهره علی پور

12.

تحلیل عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی در تعالی و برتری سازمان

دوره 1، شماره3 (پیاپی 3 زمستان 1389)، دی 1389، صفحه 164-190
مرتضی موسی خانی؛ دباس گرامی؛ مرتضی حضرتی

13.

تدوین مدل تاثیر توانمندی های آینده پژوهی در رابطه مهارت های فردی مدیریت زمان و ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان دراصحاب رسانه شبکه رادیو ورزش ایران

دوره 27، شماره 2 (پیاپی 107)، آذر 1395، صفحه 75-87
معصومه کلاته سیفری؛ فروغ محمدی؛ حمید قاسمی

14.

رابطه تسهیم دانش با خلاقیت و نوآوری در بین کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تربیت مدرس، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و علوم پزشکی تهران

دوره 4، 4,3، آذر 1394، صفحه 23-36
محمد حسن‌زاده؛ ابراهیم زارعی؛ فاطمه هلالیان

15.

رابطه شایسته‌گزینی مدیران با خلاقیت کارکنان

دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، اسفند 1394، صفحه 35-45
رقیه عباسی؛ سمیه عباسی

16.

راهبردهای نهادی توسعه یافتگی خلاقانه مردمی مبتنی بر مولفه های هویت مکانی (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 15، شماره 57، اسفند 1401، صفحه 257-274
حمیدرضا بیژنی؛ یعقوب فروتن؛ جواد نظری مقدم؛ زهرا کریمی موغاری

17.

راهکارها‌ی بهینه سازی نظام اطلاع رسانی شهرداری تهران با رویکرد استفاده از نخبگان مردمی در توسعۀ اقتصاد شهری

دوره 15، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 45-62
حمیدرضا حسینی دانا

18.

نوآوری در سازمان ها: مفهوم، انواع و فرایندها

دوره 11، شماره 3(پیاپی 42 )، آذر 1378، صفحه 47-64
سید حمید خداداد حسینی

19.

واکاوی رابطه کیفیت تجارب یادگیری و خلاقیت با رشد توانایی آینده پژوهی در دانشجویان

دوره 29، شماره 1 (پیاپی 112)، اردیبهشت 1397، صفحه 93-101
مرضیه نیاز اذری

20.

وجوه تمایز بخش اموال فکری از دیگر اموال

دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، مهر 1398، صفحه 79-114
زهره فرخی؛ شهره گودرزیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب