1.

بررسی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی موثر برفرهنگ کارآفرینی (مطالعه موردی زنان کارآفرین تهران و حومه)

دوره 4، 1 (پیاپی 7)، فروردین 1389، صفحه 1-23
دکتر مهرداد نوابخش؛ مرضیه زارع هرفته

2.

تبیین نقش معنویت در محیط کار بر توسعة فرهنگ کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوع‌دوستی و ادب اجتماعی

دوره 7، ویژه نامه 1395، اسفند 1395، صفحه 245-264
حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی

3.

نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، آذر 1396، صفحه 7-20
علی اصغر رحمتی؛ علی اکبر فرهنگی

4.

نقش مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، آبان 1392، صفحه 9-26
حمیدرضا حسینی دانا؛ بی بی سادات میراسماعیلی؛ امین بلندهمت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب