1.

تأثیر صادرات محصولات فرهنگی بر جهانی سازی

دوره 4، 1 (پیاپی 7)، فروردین 1389، صفحه 66-80
الهه حیدری زاده؛ فاطمه توحیدی اردهائی

2.

جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 15-27
قادر بایزیدی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب؛ سید مصطفی مختاباد امرئی

3.

مفهوم پردازی برند سازی بین المللی با استفاده از روش علم سنجی

دوره 15، شماره 57، اسفند 1401، صفحه 7-32
فاطمه فتح اللهی؛ محمد عزیزی؛ مریم لشکری زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب