1.

ارائه مدل ارتقا شایستگی با هدف مدیریت عملکرد مدیران آموزش با تأکید بر عدم رقابت پذیری سازمان (مطالعه موردی صنعت هواپیمایی)

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 373-390
سیده آیلار طاهریان؛ محمد علی حسینی؛ نادرقلی قورچیان؛ علی تقی پور ظهیر

2.

ارزیابی عوامل مدیریتی موثر در استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 69-78
بهزاد قدیمی؛ یوسف بیگ زاده

3.

ارزیابی نظام مدیریت عملکرد کارمندان شرکت گاز خراسان رضوی ( با استفاده از مدل بلوغ قابلیت های کارکنان (PCMM)

دوره 22، شماره 3و4(ویژه نامه شماره های 92و93 پاییزوزمستان1390)، آبان 1390، صفحه 1-23
غلامعباس شکاری؛ محمد شهاب شیبانی فر

4.

استراتژی مدیریت استعداد و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه مازندران)

دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، مرداد 1398، صفحه 55-70
کاوه تیمورنژاد؛ محبوبه علیجانپور

5.

چابک سازی بانک ها و تهیه ابزاری برای سنجش میزان چابکی سازمانی در بانک های دولتی ایران (سنجش میزان آمادگی بانک صادرات ایران)

دوره 23، ویژنامه شماره 96(پاییز1391)، آذر 1391، صفحه 11-24
ناصر میرسپاسی؛ شبنم فرشچی

6.

طراحی الگوی مدیریت عملکرد سازمان‌های دولتی بر اساس رویکردهای اجتماعی با استفاده از روش آمیخته ترکیبی کمی و کیفی داده‌ها (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی شهرستان نجف‌آباد - اصفهان)

دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 113-132
مهدی مطهری؛ ایرج سلطانی؛ حمید دوازده امامی

7.

مدل مدیریت عملکرد در اماکن متبرکه (مورد مطالعه: آستان قدس رضوی)

دوره 3، 2(پیاپی 4)، تیر 1388، صفحه 1-17
دکتر سید علی اکبر افجه؛ محسن مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب