1.

ارائه مدل توسعه فرهنگ سازمانی اسلامی برای آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهرستان های استان تهران)

دوره 15، شماره 54، بهمن 1400، صفحه 11-31
علی صادقی؛ سعید مرادی؛ بتول فقیه آرام؛ علیرضا عراقیه؛ لیلی شریفیان

2.

ارزیابی درونی کردن ارزش‌های زیست محیطی در نظام آموزش و پرورش

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 65-78
سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ محمدسینا سرمدی

3.

بررسی نقش رسانه ملی در فرهنگ سازی حجاب در میان دختران دانش آموز (مورد مطالعه، منطقه 3 آموزش و پرورش)

دوره 2، پیش شماره دوم، فروردین 1387، صفحه 37-58
اسماعیل کاوسی؛ پروین خالصی

4.

تحلیلی بر نقش و جایگاه آموزش و پرورش در ارتقای سواد گردشگری

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 225-247
عیسی خواجوند احمدی

5.

رابطه رهبری تحول‌آفرین و تعهد سازمانی در سازمان‌ آموزش ‌و پرورش شهر تهران

دوره 6، شماره 2( پیاپی 19 و 20 پاییز و زمستان 1394)، اسفند 1394، صفحه 73-90
فاطمه مشاری؛ حمیده رشادت جو؛ اعظم محمدی البرزی

6.

رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان مدارس شهرستان اهواز با بهر ه وری آنان

دوره 3، 2(پیاپی 4)، تیر 1388، صفحه 75-88
دکتر اسماعیل کاوسی؛ ژیلا سرلک چیوایی

7.

راهکارهای افزایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان

دوره 14، شماره 3، آذر 1398، صفحه 7-22
جهاندار امیری؛ اردشیر زابلی زاده؛ سجاد کرمی نومیوندی

8.

شناسایی مولفه های توسعه سواد اطلاعاتی در دوره ابتدایی نظام آموزش و پرورش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و کاربرد تکنیک (DEMATEL)

دوره 13، شماره 52، آذر 1400، صفحه 135-146
زهرا عباس زاده؛ امیر حسین محمودی؛ فرشته کردستانی؛ مهدی شریعتمداری

9.

شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر توسعه سرمایه فرهنگی در نظام آموزش و پرورش

دوره 15، شماره 51، اردیبهشت 1400، صفحه 1-19
حمید رضا بازگلی؛ محمود صفری؛ محمد نقی ایمانی

10.

طراحی الگوی تحول فرهنگ سازمانی با رویکرد افزایش بهره‌وری برای نظام آموزش و پرورش ایران به شیوه ی نظریه ی زمینه ای

دوره 16، شماره 56، شهریور 1401، صفحه 49-63
سمیرا طارمی؛ محمد مجتبی زاده؛ مسعود مرادی

11.

موانع جذب نیروهای داوطلب در ورزش آموزش و پرورش

دوره 1، شماره 2، تیر 1401، صفحه 140-150
منیره بابایی؛ محبوبه بهرامی نژاد؛ شهروز غایب زاده؛ مهدی تاراجیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب