1.

ارایه مدل مفهومی مشارکت مردمی در مدیریت پسماند شهر تهران ( مطالعه موردی: مناطق 3، 6 و 21 )

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 37-46
هانیه توانایی بشرویه؛ محمد حسن بهزادی؛ محمد رضا خانی

2.

ارائه راهکارهای جذب استعدادهای منابع انسانی در شهرداری تهران

دوره 12، شماره 48، آبان 1399، صفحه 25-36
سید محسن طباطبایی مزدآبادی؛ سید علیرضا سید اردوبادی؛ آزاده قمری

3.

ارزیابی اثربخشی اجرای نظام پیشنهادها بر روان‌سازی فرآیندهای اجرایی شهرداری تهران

دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، مهر 1390، صفحه 79-92
مراد کردی؛ محسن قدمی؛ فرداد عدالت خواه

4.

ارزیابی عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های شهر سبز

دوره 10، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 1-15
مونا صالحی برمی؛ علی اکبر رضایی؛ علی نوری کرمانی

5.

اعتبارسنجی الگوی مشارکت مشتریان شهرداری مبتنی بر بازاریابی اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

دوره 18، شماره 60، مرداد 1402، صفحه 93-106
سعیده صادقی افجه؛ حسین بوداغی خواجه نوبر؛ بهناز خوش طینت؛ صمد عالی

6.

بررسی امکان شکل گیری مدیریت واحد شهری در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402
سید پویا میر مسعودی؛ رضا منصوری ارمکی

7.

بررسی تأثیر کتابخانه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی

دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، مهر 1390، صفحه 69-78
سید بلال سید علوی؛ حمید عربلو

8.

بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران

دوره 10، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 45-60
سید پویا میر مسعودی؛ رضا منصوری ارمکی

9.

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری (مورد مطالعه: شهر ایذه)

دوره 10، شماره 35، آذر 1397، صفحه 23-32
سعید امانپور

10.

بررسی مولفه‌های تاثیر بر ارتقای هوش فرهنگی مدیران شهری مطالعه موردی (منطقه ده شهرداری تهران)

دوره 8، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 57-70
سحر شتابان؛ سید موسی پور موسوی؛ علی اکبر رضایی

11.

تبیین روش شناسی استفاده از مدل مدیریت ریسک در مدیریت بحران در مناطق شهری(مطالعه موردی استفاده از ارزیابی نیمه کمی ریسک و رادار مدل در تعیین میزان ریسک زلزله در منطقه ۱۳ شهرداری تهران)

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1389، صفحه 43-69
اردشیر سیاح مفضلی؛ ندیمه صحفی

12.

شناسایی موانع فراروی اجرای نظام مدیریت مشارکتی فضای سبز: یک پژوهش کیفی با استفاده از روش دلفی

دوره 24، شماره 4، تیر 1401، صفحه 121-135
حدیث دانش یار؛ سید مهدی میردامادی؛ مهرداد نیک نامی؛ فرهاد لشگرارا

13.

شناسایی نیازهای آموزشی محیط زیستی کارکنان شهرداری تهران و ارایه الگوی آموزشی براساس مدل DACUM

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 267-283
آرزو حاجیلو؛ هومن بهمن پور؛ مژگان زعیم‌دار؛ لعبت تقوی

14.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بقاء و ماندگاری کارکنان شهرداری منطقه 13 تهران

دوره 7، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 64-77
هومن رنجبر؛ حمید شفیع زاده

15.

طراحی الگوی حکمرانی خوب در شهرداری تهران

دوره 30، شماره 3 (پیاپی 118)، آذر 1398، صفحه 1-22
علی امینی شاد؛ عباس منوریان؛ مجتبی امیری

16.

عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان مشارکت اجتماعی بازنشستگان (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مرداد 1398، صفحه 129-141
مصطفی منتظر المهدی؛ رضا صمیم؛ رضا مهدی؛ فاطمه صدیقیان‌ بیدگلی

17.

گونه‌شناسی پیامدهای بلوغ دانش سبز کارکنان در شهرداری تهران براساس تحلیل کیو

دوره 24، شماره 9، آذر 1401، صفحه 59-74
داریوش زرین پور؛ ناصر میرسپاسی؛ رضا نجف بیگی؛ نازنین پیله وری

18.

مشارکت‌ شهروندان تهرانی در حوزه فعالیت‌های شهرداری (مطالعه موردی: شهروندان منطقه 4)

دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تیر 1390، صفحه 33-53
جمال عبداله پور؛ حسن مختارپور؛ رجبعلی مختارپور

19.

نقش شهرداری تهران در ترویج ابعاد فرهنگی سبک زندگی اسلامی(نمونه موردی:شهرداری منطقه5تهران)

دوره 6، شماره 20، بهمن 1393، صفحه 56-66
مریم نوذری؛ افسانه زمانی مقدم؛ فاطمه احمدی

20.

نقش قابلیت‌های مدیریتی پویا و آمادگی سازمانی در تحول شهر هوشمند (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

دوره 15، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 13-27
نوید آهنگری؛ سید محسن میر

21.

نقش مستندسازی تجربیات مدیران و کارشناسان در توسعه ی دانش (مطالعه موردی؛ سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران)

دوره 1، پش شماره اول، دی 1386، صفحه 3-11
دکتر رمضانعلی رویایی؛ سید امیر حسین مدنیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب