1.

ارزیابی میزان آلودگی و توزیع عناصر کروم، نیکل و کبالت در خاک منطقه افیولیتی جغتای (شمال غرب سبزوار)، بر اساس تحلیل های آماری و استخراج ترتیبی

دوره 23، شماره 8، آبان 1400، صفحه 19-35
حجت اله جغتایی؛ رحیم دبیری؛ محمد الیاس مسلم پور

2.

بررسی اثرات زیست محیطی و زمین پزشکی عناصر سنگین با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و ژئوشیمی )مطالعه موردی منطقه پلنگ دره و کانسار دالی واقع در استان مرکزی(

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 47-59
رها صالحی؛ علیرضا قراگوزلو؛ سارا یوسفی فر

3.

بررسی برخی ویژگی‌های کیفی و غلظت عناصر سنگین در لجن فاضلاب خشک شده تصفیه‌خانه شاهین‌شهر اصفهان

دوره 16، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 55-66
حمیدرضا رحمانی؛ مسعود معیری؛ زهره مظاهری کوهانستانی؛ نرجس خدابخش؛ حسین شریفی

4.

بررسی غلظت و منشا عناصر سنگین در رسوبات بستر رودخانه شیرود

دوره 8، شماره 3، مهر 1385، صفحه 43-53
مرجانه خراط صادقی؛ عبدالرضا کرباسی

5.

بررسی منابع، ساختار شیمیایی، اثرات بهداشتی و محیط زیستی فلزات سنگین در خاک

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-76
حمید عباسی تبار؛ عیسی سلگی؛ کامران شایسته؛ ثمر مرتضوی

6.

تأثیر جنگل‌کاری با گونه‌های درختی بر ترسیب کادمیوم، روی، سرب و منگنز در خاک(مطالعه موردی: توده‌های جنگلی اطراف کارخانه سیمان ایلام)

دوره 22، شماره 4، تیر 1399، صفحه 363-374
امین پناه؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ جواد میرزایی

7.

تأثیر عامل وراثت و فرآیندهای تشکیل خاک بر توزیع عناصر سنگین و ویژگی-های فیزیکی و شیمیایی خاک‌ها

دوره 21، شماره 9، آذر 1398، صفحه 111-124
علی افشاری؛ کامران مروج؛ پریسا علمداری

8.

تجمع زیستی عناصر مس، آهن و روی در اسفنج دریایی Haliclona sp. در جزیره‌های قشم و لارک

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 497-506
الهه نوروزی؛ نادر بهرامی فر؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ علی علیزاده

9.

تعیین پراکنش مکانی برخی عناصر سنگین خاک و تأثیر آن بر عملکرد گیاه سویا در منطقه ساری

دوره 24، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 83-95
فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی؛ مصطفی عمادی؛ محمدعلی تاجیک قنبری

10.

کاربرد کریجینگ بیزین تجربی در پهنه‌بندی آلودگی خاک به فلزات سنگین (مطالعه موردی: شهرستان اسفراین)

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 89-105
صفیه تیمورزاده؛ روح اله میرزایی محمدآبادی؛ محسن محمدی

11.

وضعیت خاک های منطقه 21 شهرداری تهران از نظر آلودگی به برخی فلزات سنگین

دوره 23، شماره 7، مهر 1400، صفحه 99-113
فتانه ولی نژاد؛ آزاده اربابی سبزواری؛ رضا برناسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب