1.

آسیب شناسی نیازسنجی آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه شاخگی(مورد مطالعه: شهرداری مشهد)

دوره 12، شماره 43، آذر 1399، صفحه 39-51
سلمان آل حسن؛ زهره شاه محمدی؛ مرتضی کرمی

2.

بررسی نیازهای آموزشی زیست محیطی دانش آموزان استان خوزستان

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 573-585
نیره سعادتی؛ داریوش کریمی؛ سید مسعود منوری

3.

نیازسنجی آموزش کارآموزان قضایی براساس رویکرد شایستگی‌های فردی، اجتماعی، فرهنگی و شغلی در نظام قضایی ایران (مطالعه موردی مرکز کارآموزی تهران و قم)

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 81-105
شیما شبانی؛ علیرضا چناری؛ کوروش پارسا

4.

نیازهای آموزشی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد برای استقرار حاکمیت بالینی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 69-78
ام البنین آتش بهار؛ فرزانه رجالیان؛ محمد امین بهرامی؛ حجت الله قرایی؛ عباس همایونی؛ فاطمه عطاء الهی؛ الهام جمالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب