1.

اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 10، 32 و 33 (بهار و تابستان 99)، تیر 1399، صفحه 79-96
منیره پورعلی؛ یداله رجائی؛ محمد دالمن پور

2.

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش فقر( مطالعه موردی 13 کشور منتخب)

دوره 4، شماره 13، مرداد 1393، صفحه 49-64
عباس معمار نژاد؛ محمدعلی تقوی اول

3.

بررسی تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید در کشورهای منطقه منا با تأکید بر ایران

دوره 2، شماره 7، دی 1390، صفحه 127-147
محمدرضا شریف آزاده؛ زهره جمشیدی

4.

بررسی تأثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 30، مرداد 1395، صفحه 67-75
سیدکاظم ابراهیمی؛ مهری شهریاری؛ سهیلا مهمان نوازان

5.

بررسی تأثیر حکم رانی خوب بر شاخص کیفیت محیط‌زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 165-177
صدف احمدی نیاز؛ رضا زینل زاده؛ علی رئیس‌پور رجبعلی

6.

بررسی تاثیر خط مشی های مدیریتی توسعه مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه

دوره 11، 2(پیاپی 38 تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 133-144
مینا مصطفوی

7.

بررسی رابطة توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دوره 7، شماره 28، دی 1397، صفحه 141-158
غلامرضا امینی خیابانی؛ کریم حمدی

8.

بررسی رابطه‌ رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای (مطالعه موردی: کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی)

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 13-26
محمدرضا ناهیدی امیرخیز؛ فرزاد رحیم زاده؛ سیامک شکوهی فرد

9.

تأثیر ارز دیجیتال بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان

دوره 12، شماره 40 (بهار 1401)، خرداد 1401، صفحه 39-50
شهریار سکوتی؛ منیره دیزجی؛ سیدعلی پایتختی اسکوئی؛ رقیه حسن زاده

10.

تاثیر آلودگی آب بر اقتصاد سلامت: رهیافت داده های پانل

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 47-57
پروانه سلاطین؛ سعید تاجیک

11.

تاثیر انرژی هسته ای بر کیفیت محیط زیست: رهیافت داده های پانل

دوره 1، شماره 3، مهر 1399، صفحه 54-65
پروانه سلاطین؛ نیلوفر غفاری صومعه

12.

تأثیر تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصادی دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی: با تاکید بر مدیریت صادرات و واردات

دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، آبان 1395، صفحه 47-55
عنایت الله نجیب زاده؛ سید روح اله سیدی؛ مهدی آرام بن؛ اسحاق صدیق سالکده

13.

تاثیرتوسعه کشاورزی بر ابعاد مختلف امنیت غذایی در کشورهای در‌حال‌توسعه

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 15-30
لیلا حیدری چیانه؛ امیر محمد نژاد؛ یعقوب زراعت کیش؛ رضا مقدسی

14.

تأثیر سرمایه انسانی بر کیفیت محیط زیست

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-12
پروانه سلاطین؛ نیلوفر غفاری صومعه

15.

تاثیر شاخص توسعه انسانی بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک

دوره 13، شماره 44، اردیبهشت 1402، صفحه 27-52
منیره دیزجی

16.

تأثیر کارآفرینی بر توسعه مالی: شواهدی از کشورهای منتخب

دوره 13، شماره 44، اردیبهشت 1402، صفحه 81-100
مریم سرفراز محمدیار؛ محمد سخنور؛ الناز انتظار

17.

تاثیر کیفیت مقررات بردرآمدهای مالیاتی: رویکرد داده های پانل

دوره 7، شماره 23، اسفند 1396، صفحه 39-55
پروانه سلاطین؛ سمانه محمدی؛ ساناز پریویش

18.

طراحی شاخص عدم‌اطمینان شرایط سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 119-144
عزت اله عباسیان؛ طهماسب مظاهری؛ سعید صحت؛ مهری اکبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب