1.

برآورد اثر ازدحام مخارج دفاعی بر مخارج بهداشت عمومی در کشورهای با گروه‌ درآمدی مختلف

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 71-83
صاحبه محمدیان منصور؛ ابوالقاسم گل خندان

2.

بررسی اثر گذاری حجم نقدینگی و درآمد سرانه بر بازار مسکن (با استفاده از مدل خودرگرسیون‌برداری)

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 149-169
شهرام واحدی؛ فرهاد حنیفی؛ سیدجلال صادفی شریف

3.

بررسی رابطه بین ایمنی ترافیک و رشد اقتصادی در ایران

دوره 1، شماره 3، دی 1389، صفحه 99-117
نادر مهرگان؛ علی اکبر قلی‌زاده؛ فریبرز محمدی

4.

تاثیر شاخص های فضای کسب و کار بر احتمال تقلب در صورت مالی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 307-322
غلامرضا صادقی؛ عباسعلی پورآقاجان؛ میر سعید حسینی شیروانی

5.

تاثیر عوامل اقتصادی - اجتماعی بر امید به زندگی در ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 7-15
احمد سرلک؛ ادیبه سواری

6.

جهانی شدن و توسعه اجتماعی ایران در سه دهه گذشته بین سال های 1361 – 1391

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 7-26
جعفر هزار جریبی؛ عبدالمجید ارفعی مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب