1.

ابوالحسن خرقانی و آیین جوانمردی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 19-44
پروانه عروج نیا

2.

امام علی(ع) در متون صوفیه (با تأکید بر متون تصوف تا قرن پنجم قمری)

دوره 10، 1 (19 بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 1-20
زهرا ابراهیمی؛ ابوالفضل محمودی

3.

باطنیگری، اتهام عین القضات همدانی

دوره 6، 2 (12 پاییز وزمستان 1391)، مهر 1391، صفحه 133-162
فاطمه کیائی

4.

بررسی اصطلاح «خلیفة الله» در متون عرفانی (قرن دوم تا یازدهم هجری قمری)

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 119-148
مسعود شاورانی

5.

تأثیر شمنیسم مغولان بر معماری دوره ایلخانان در ایران

دوره 8، شماره 20، اسفند 1393، صفحه 77-88
سهیل میری نژاد؛ نفیسه سلجی؛ نسیم شهلا؛ شبنم شکوری پرتوی؛ سید مجتبی میرفردوس

6.

تأملی در پیوند تاریخی بایزید بسطامی با امام جعفرصادق (ع)

دوره 7، 1 (13 بهار تابستان 1392)، فروردین 1392، صفحه 153-176
محمد جواد شمس

7.

تحلیل جنبش سربداران بر پایه نظریه کنش جمعی چارلز تیلی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 89-120
علی بحرانی پور؛ عبداله فاضلی؛ سجاد کاظمی؛ علی لجم‌اورک مرادی

8.

چیستی و کارکرد رؤیاها در آثار عرفان اسلامی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 215-239
وحید محمودی؛ امیرعلی مازندرانی

9.

خطبۀالبیان و شطحیات عارفان

دوره 2، 1(3 بهار وتابستان 1387)، فروردین 1387، صفحه 9-48
رضا اسدپور

10.

دیدگاه توماس مرتن درباب اسلام و تصوف

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 74-101
رضا رضایی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ شهرام پازوکی

11.

رستگاری فرعون در قرآن کریم

دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 83-113
محمود شیخ

12.

رویکرد اجتماعی شیخ احمد جام به اصناف دینی عصر خود

دوره 12، 2 (24 پائیز و زمستان 1397)، مرداد 1397، صفحه 109-140
محمود شیخ؛ زهرا امیرخان

13.

سالک در منازل السایرین

دوره 2، 4 (74زمستان 1388)، دی 1388، صفحه 91-105
مریم کاویان

14.

شیخ احمد تجانی و طریقت تجانیه

دوره 10، 1 (19 بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 67-80
مرتضی خسروشاهی؛ محمدجواد شمس

15.

طریقت عشق و مدارا در سلوک عرفانی شیخ نظام‌الدین اولیاء و کبیر

دوره 14، 2 (28 پاییزو زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 167-187
شمس علی فتحی مرشت؛ محمدرضا عدلی

16.

کرامت از منظر ابن سینا و ابن عربی

دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1388)، فروردین 1388، صفحه 9-30
بهرام پروین گنابادی؛ حسن قادری

17.

مروری بر آموزۀ «خلیفة اللّه» در اسلام

دوره 13، 1 (25 بهار و تابستان 1398)، شهریور 1398، صفحه 95-132
مسعود شاورانی

18.

مفاهیم بنیادین اندیشه‌ شیعه در آثار مناقب فارسی اهل‌‌سنت قرون هفتم تا نهم هجری

دوره 19، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 85-113
اویس خادم لو؛ محمد حاجی تقی

19.

نقد صوفیه در روزگار صفویه: مقایسه آراء ملا محمدطاهر قمی و علامه مجلسی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 289-303
هلیا منشاری؛ فهیمه مخبردزفولیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب