1.

باز شناسی ویژگی‌های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 19-28
میرسعید موسوی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی

2.

بررسی تأثیرات افزایش تراکم ساختمانی بر شبکه حمل و نقل بافت قدیم شهر تبریز

دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، دی 1389، صفحه 115-143
هوشنگ سرور؛ امید مبارکی؛ صدیقه امیری

3.

مطالعه تطبیقی رابطه معماری، مصرف و فرهنگ در خانه های دو بافت قدیم و جدید شهر همدان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 35-48
سیما خزائیان؛ محسن نیازی؛ علی عمرانی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب