1.

اولویت بندی عوامل و مقوله های موثر بر تقاضای گردشگران خارجی

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1398، صفحه 1-16
صیاد ایرانی هریس؛ مجیدولی شریعت پناهی؛ بیژن رحمانی

2.

بررسی تأثیرات افزایش تراکم ساختمانی بر شبکه حمل و نقل بافت قدیم شهر تبریز

دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، دی 1389، صفحه 115-143
هوشنگ سرور؛ امید مبارکی؛ صدیقه امیری

3.

بررسی تغییرات کیفیت هوای شهر تبریز از نظر غلظت آلاینده PM10 با تأکید بر شاخص AQI و ارتباط آن با روند کاهش سطح آب دریاچه ارومیه در سال های 90-1387

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، آذر 1395، صفحه 55-62
عبداله درگاهی؛ رضا دهقان زاده؛ وحیده فهیمی نیا؛ یحیی جباری؛ فرناز عزیزی

4.

بررسی جامعه شناختی فرایند تصمیم گیری در رفتار های سیاسی با تاکید بر نقش جنسیت (مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 10، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 89-104
طیبه علی‌ اصغر پور؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا محسنی تبریزی

5.

تحلیل مفاهیم شهر خلاق در بافت های تاریخی شهرهای معاصر نمونه موردی تبریز

دوره 17، شماره 68، بهمن 1399، صفحه 106-123
رضا خلیلی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ محمدرضا پورمحمدی

6.

تحلیل نمای‌ دو پوسته‌ متحرک‌ در بهره‌وری‌ مصرف‌ انرژی‌ در پایداری ساختمانهای مسکونی شهر تبریز

دوره 3، شماره 4، دی 1401، صفحه 21-41
سیدمهدی قدوسی فر؛ مهسا فرامرزی اصلی

7.

سنجش پایداری محیطی شهر تبریز براساس شاخص های زیست محیطی رشد هوشمند شهری

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 41-59
علی زینالی عظیم؛ الهام حاتمی گلزاری؛ اسلام کرمی؛ سولماز بابازاده اسکویی

8.

شناخت استانداردهای برنامه ریزی فضاهای سبز و مکانیابی آن ها در راستای دستیابی به بازدهی اکولوژیکی شهرها (مورد مطالعه: شهر تبریز)

دوره 21، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 163-177
رضا جهان بین؛ پخشان خضر نژاد

9.

مطالعه‌ی تطبیقی معماری مساجد معاصر تبریز، بر پایه‌ معیارهای طراحیِ منتج از مفاهیم دینی

دوره 22، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 205-219
بهناز منتظر؛ جمال الدین سهیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب