1.

بررسی پراکنش مکانی شاخصها یا فعالیتهای جهانی شدن در کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه (نمونه موردی کلان شهر تهران)

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، اردیبهشت 1389، صفحه 13-28
علیرضا سلیمانی؛ اصغر نظریان

2.

بررسی تاثیر جهانی شدن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 377-393
کورش شمس؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکو مرام؛ زهرا پورزمانی

3.

بررسی تأثیر حکم رانی خوب بر شاخص کیفیت محیط‌زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 165-177
صدف احمدی نیاز؛ رضا زینل زاده؛ علی رئیس‌پور رجبعلی

4.

بررسی تاثیر خط مشی های مدیریتی توسعه مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه

دوره 11، 2(پیاپی 38 تابستان 1399)، شهریور 1399، صفحه 133-144
مینا مصطفوی

5.

بررسی تطبیقی وضعیت شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه (ایران، برزیل، پاکستان، ترکیه، مصر و مکزیک)

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1396، صفحه 125-141
فتح الله ویسی ناب؛ میر ستار صدر موسوی

6.

بررسی تطبیقی وضعیت شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه (ایران، برزیل، پاکستان، ترکیه، مصر و مکزیک)

دوره 10، شماره 4، آبان 1397، صفحه 7-19
فتح الله ویسی ناب؛ میر ستار صدر موسوی

7.

پروتکل کیوتو ، رهیافت ها و چالش ها (مقاله تحلیلی)

دوره 8، شماره 2، تیر 1385، صفحه 79-94
نسترن رحیمی؛ محسن بختیار

8.

چالش های پدیده جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1392، صفحه 31-52
علیرضا استعلاجی؛ نعمت حسین زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب