1.

ارزیابی اثرات محیط زیستی و ردپای آب گیاه زراعی سویا در مزارع اردبیل

دوره 21، شماره 8، آبان 1398، صفحه 175-184
مجید دکامین؛ مرتضی برمکی؛ امین کانونی؛ سیدرضا موسوی مشکینی

2.

ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر پیوندهای اجتماعی در مرکز محله‌های شهر اردبیل

دوره 11، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 25-45
سارا عالم؛ وحید وزیری؛ علی رضایی شریف

3.

آنالیز زمانی - مکانی گسترش فیزیکی و رشد اسپرال شهری با استفاده از دادههای چندزمانه سنجشازدور و مدلهای آماری، مطالعه موردی: شهر اردبیل

دوره 4، 4 (82 زمستان 1390)، دی 1390، صفحه 89-106
محمدتقی معصومی

4.

بررسی خصوصیات بوم‏ شناختی گونه مرتعی Festuca sulcata در مراتع آلپی استان اردبیل

دوره 9، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 15-24
جابر شریفی*

5.

بررسی سرولوژیکی تحت تیپ هایH5 ،H7 و H9 ویروس آنفلوانزا در غازها و اردک های بومی مناطق روستایی اطراف دریاچه نئور استان اردبیل

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 3865-3872
آیدین عزیزپور

6.

بررسی مولکولی و تعیین آلودگی لیشمانیازیس احشایی در سگهای بدون علامت در مشکین شهر استان اردبیل ، شمالغرب ایران

دوره 17، شماره 4، دی 1399، صفحه 3383-3392
روزبه تسلیمیان؛ بهار شمشادی؛ عادل اسپوتین؛ رضا فتوحی اردکانی؛ نرمین نجف زاده

7.

بررسی و ارزیابی نقش رسانه ها بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، خرداد 1397، صفحه 21-38
ابراهیم علی پور؛ محمد حسن یزدانی؛ احد بیوته؛ امیر حسام دشتی

8.

تحلیل عدالت فضایی شهرستان‌های استان اردبیل در بخش شاخص‌های بهداشتی- درمانی با استفاده از مدل Vikor

دوره 7، شماره 23، آذر 1394، صفحه 94-104
حسن اسماعیل زاده؛ لیلا معصومی

9.

تعیین روزشمار یخ بندان بر اساس احتمال وقوع مطالعه موردی استان اردبیل

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 137-148
مهری اکبری؛ سهیلا مظفری

10.

راه‌حل توافقی و بهینه‌سازی چند معیاره در اولویت‌بندی توسعه فضایی (مورد پژوهی: شهرستان‌های استان اردبیل)

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، آبان 1398، صفحه 141-156
فرهاد برندک؛ سید علی حسینی

11.

زیست سنجی و طبقه بندی کیفی رودخانه بالخلو بر اساس شاخص بیولوژیک (فون ماهیان)

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 516-527
نغمه جعفرزاده؛ ابراهیم فتایی؛ صابر وطن دوست؛ غلامرضا حاتمی؛ سید محمود شریعت

12.

سنجش رضایتمندی کیفیت محیط سکونتی از دیدگاه ساکنین مسکن مهر با تاکید بر بعد کالبدی ـ بصری(نمونه موردی: شهر اردبیل)

دوره 11، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 17-30
الهام نوری ایمانی؛ اصغر ملک فضلی؛ احمد سعیدنیا

13.

مطالعه تغییر سبک زندگی و اثرات و پیامدهای آن بر تولید و توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)

دوره 9، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 69-86
ارسطو یاری حصار؛ وکیل حیدری؛ ریحانه نارینی

14.

معرفی گیاهان دارویی دامنه‌های جنوبی سبلان

دوره 1، 4 (پیاپی 4بهار 1388)، فروردین 1388، صفحه 27-36
جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ اصغر نظیفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب