1.

احوال و آرای عرفانی قدیس بوناونتوره

دوره 1، 2 (2 پاییزوزمستان1386)، آذر 1386، صفحه 199-130
حمید محمودیان

2.

بازتاب تثلیث مسیحی در قرآن مجید

دوره 10، 1 (19 بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 83-105
عبدالرحیم سلیمانی

3.

بررسی تطبیقی توحید از نگاه خواجه عبدالله انصاری در منازل السائرین و بحیا بن‌پاقودا در الهدایة الی فرائض القلوب

دوره 16، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 230-254
سیدعلی مستجاب الدعواتی؛ مجید صادقی حسن آبادی

4.

خداشناسى ودایى

دوره 2، شماره 3(پیاپی 5 )، آبان 1384، صفحه 103-134
محمدجواد شمس

5.

فیروزجات طوسیه در شرح خطبه رضویه

دوره 4، 3(81 پاییز 1390)، مهر 1390، صفحه 63-80
ابراهیم دیباجی؛ جعفر زلکی بدیل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب