1.

انتخابات و طایفه گرایی با تأکید بر روند انتخابات مجالس پنجم تا هشتم شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، آذر 1389، صفحه 13-42
علی شمسالدینی

2.

بررسی تبلیغات سیاسی انتخابات ریاست جمهوری دهم و ارائه یک مدل بومی تبلیغاتی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 115-129
محمد جعفر جوادی نوبندگانی؛ سید وحید عقیلی

3.

بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی قومیت با توسعه مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی)

دوره 10، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 89-109
عباسعلی عرب؛ امیر مسعود امیر مظاهری

4.

بررسی روند دولت - ملت سازی در افغانستان و موانع پیش رو

دوره 4، 2 (80 تابستان1390)، تیر 1390، صفحه 113-133
عبدارضا فرجی راد؛ محمد درخور؛ سید هادی ساداتی

5.

بررسی شیوه های تبلیغات انتخاباتی مجلس نهم در استان های عشیر های و  غیرعشیر های ازدیدگاه استادان دانشگاه های ایلام وتهران

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، مرداد 1393، صفحه 179-189
محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ مهدی فتاحی

6.

بررسی نقش (تأثیر) تلویزیون در ایجاد (افزایش) مشارکت سیاسی مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری با بررسی مناظره‌ها

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 141-162
افسانه مظفری؛ محمد مهاجری

7.

تبیین رفتار نامتقارن هزینه‌ها بر اساس هم‌زمانی چرخه‌های سیاسی و تجاری

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 231-246
مصطفی ایزدپور؛ هاشم نیکومرام

8.

تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان در انتخابات شورای اسلامی شهر (مطالعه موردی: شهر سنقر)

دوره 6، شماره 20، بهمن 1393، صفحه 46-53
اسماعیل نصیری؛ حسین کماسی؛ علی احمدی

9.

تدوین الگوی بومی ساختاری - تفسیری شیوه‌های اقناعی به کار رفته در پیام‌های شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن در رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات شورای شهر (مطالعه‌ی موردی: شهروندان شهر اصفهان)

دوره 17، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 71-87
پروین جوانبخت؛ رضا اسماعیلی؛ فائزه تقی پور

10.

رعایت اخلاق حرفه ای در تلگرام خبری ( انتخابات ریاست جمهوری 1396 )

دوره 15، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 21-36
ناهید خوشنویس؛ طهمورث شیری

11.

طبقه متوسط جدید و توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 7-20
علی دارابی

12.

ظرفیت‌های قانون اساسی ایران در افزایش مشارکت شهروندان درپرتو راهبردهای حکمرانی خوب

دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، مرداد 1398، صفحه 11-31
صادق علیخانی؛ رضا اسلامی؛ صابر نیاورانی

13.

کنش گفتاری اقناعی شبکه اجتماعی اینستاگرام در مشارکت سیاسی کاربران (مورد مطالعه: انتخابات اسفند 1398)

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 7-19
مهدی فرج اللهی؛ لیلا نیرومند؛ نادر صادقی لواسانی

14.

مطالعه استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه دروغ‌سنج در مناظره‌های انتخاباتی تلویزیونی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 7-16
علی اکبر رزمجو؛ محدثه رزمجو

15.

مقایسه گفتمان خبری صدای آمریکا و بی‌بی‌سی فارسی درباره پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری

دوره 14، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 39-57
علی نوری ممرآبادی؛ علی‌اکبر رزمجو؛ هادی نظری

16.

نقش کاریکاتور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، مهر 1390، صفحه 95-111
بهاره بخشیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب